Dnes je 17. 02. 2019 | Poslední aktualizace 14. 02. 2019

Olympijský víceboj 2015/2016

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojí do Olympijského víceboje - korespondenčního testování základních pohybových dovedností žáků základních škol.

Osm jednoduchých disciplín, které žáci budou během roku plnit v hodinách tělesné výchovy, bude na závěr vyhodnoceno formou sportovního vysvědčení jednotlivců a tříd.

Rodiče mohou spatřovat přínos této sportovní analýzy v tom, že jim může pomoci při výběru vhodného sportu pro jejich dítě nebo jen poskytnout přehled o tom, jak na tom jejich syn nebo dcera je v plnění daných disciplín. Tato aktivita může rovněž za jistých podmínek škole přinést i nové sportovní vybavení.

Olympijský víceboj nepředstavuje žádný nábor konkrétního sportovního oddílu, jedná se o projekt Českého olympijského výboru, který má děti přivést k pohybu a který zaštítili známí čeští olympionici, např. Vavřinec Hradílek, Denisa Rosolová, David Svoboda, Miroslava Knapková a další. Kdyby se na nás usmálo štěstí, mohla by se některá z těchto sportovních osobností objevit i u nás ve škole.

V případě zájmu o podrobnosti o celé akci lze navštívit webové stránky:

http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/

Garantem akce na naší škole je p. uč. Petra Palátová.

10. 10. 2015 | Lenka Palátová