Dnes je 17. 02. 2019 | Poslední aktualizace 14. 02. 2019

Dokud se zpívá, ještě se neumřelo

Hudební sekce naší školy vyhlašuje čtrnáctý ročník soutěže ve zpěvu. Zúčastnit se můžete všichni. Soutěžit se bude ve zpěvu jednotlivců nebo dvojic. Budete moci zpívat bez doprovodu, s doprovodem hudebního nástroje či podkladem na datovém nosiči (flešce, CD...), který si pro svá vystoupení připraví soutěžící sami.

SOUTĚŽ SE KONÁ V ÚTERÝ
26. dubna  2016  ve 13:00 hodin
v učebně 4. ročníku


Přihlášky dodejte do 22. dubna p. učiteli Jordanovi
(na lísteček napište jméno, třídu, název písničky, popřípadě jaký budete mít doprovod).

Plakát zde.

17. 04. 2016 | Lenka Palátová