Dnes je 21. 03. 2019 | Poslední aktualizace 19. 03. 2019

Rok 2015/16 v MŠ

Články z mateřské školy

Září

A HURÁ DO ŠKOLKY PO PRÁZDNINÁCH..

UŽ  JSME SE TU RÁDI SEŠLI  PO TAK DLOUHÉ DOBĚ  V NAŠÍ  MATEŘSKÉ ŠKOLE A S NADŠENÍM PŘIVÍTALI  VŠECHNY DĚTI.TO JME SI TO PĚKNĚ  UŽILI S RODIČI A PRARODIČI,  ALE CO NAPLAT,UŽ JE KONEC  VOLNA  A MY SPOLEČNĚ S KAMARÁDY  JSME  SE RYCHLE  ADAPTOVALI  A PŘIZPŮSOBILI  PRAVIDLŮM SOUŽITÍ  VE  TŘÍDĚ  ,,VEVEREK“ A ,,KOŤÁTEK“. MOC SE NÁM LÍBILO 7.ZÁŘÍ  NA PŘEDPLAVECKÉM VÝCVIKU V AREÁLU LAGUNA  V TŘEBÍČI, KDE JSME BYLI POUČENI O BOZ  A SPRÁVNÉM CHOVÁNÍ V DALŠÍCH LEKCÍCH. 1O.9  PŘIJELA POUŤ. DĚTI PEKLY KOLÁČE, PERNÍKY A ,,KOŤATA“ SI ZAHRÁLA NA CUKRÁŘE A VYROBILA CUKROVOU VATU. JEN JSME  SE OLIZOVALI, JAK NÁM CHUTNALA.TÉŽ SE  DĚTEM LÍBILO NA KOLOTOČI A NECHTĚLO SE ANI ODEJÍT. JEŠTĚ, ŽE JSME SI  ATRAKCÍ UŽILI  I V NEDĚLI 13.9. NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ  BYLO STEJNĚ NEJLÍP. DĚTI POMÁHALY  SKLÍZET BRAMBORY, NAUČILY  SE UKLÍZET V ZAHRADNÍM DOMEČKU, ZALÉVALY ROSTLINY  A  SBĚREM PŘÍRODNIN  A POZOROVÁNÍM  HMYZÍHO HOTELU, KTERÝ V LÉTĚ NAVŠTÍVILI MOTÝLI  JSME  SE UČILI VNÍMAT PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY. NUTNO  ZMÍNIT I  SEZNÁMENÍ S KNIHOU DĚTSKÉ  ETIKETY V OBOU TŘÍDÁCH, KTERÁ NÁS BUDE PROVÁZET PO CELÝ ROK. A UŽ  JE TO VŠE  Z DĚNÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ A NEZBÝVÁ NIC JINÉHO, NEŽ POPŘÁT VŠE  NEJLEPŠÍ DĚTEM, RODIČŮM I PERSONÁLU A TĚŠIT SE NA DALŠÍ ZPRÁVIČKY! NASHLEDANOU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen v mateřské škole

Už tu máme měsíc listopad a nám nezbývá než v krátkosti shrnout události předešlého měsíce.

Samozřejmě to tu opět žilo v duchu podzimního tvoření a příprav na zimu, děti podnikly výpravu do lesa, naučily se písničky O nemocném slůněti.  Uvařili jsme si čaj ze šípku a vysvětlili prospěšnost vitamínu C pro zdraví člověka. Při vycházkách do přírody jsme pozorovali stromy a naučili se některé z nich rozeznat podle šišek. K tomu poznání nám pomohlo seznámení s básní „Byla jedna šiška“ a s písní ,,V lese“.                                                                                                  Velmi se nám vydařilo společné setkání při podzimním tvoření z přírodnin 15. 10., kdy se nám vyplatilo využití fantazie a manuální zručnosti rodičů i dětí a originální výtvory zdobí naše obydlí. Moc se nám líbilo divadelní představení 20. 1O. v Třebíči „O kocouru Mikešovi“. Zážitky jsme následující den namalovali vodovými barvami.  Koťata se naučila zpívat písničky „O mrkvičce“ a „O myšce“. Naučili jsme se pozorně poslouchat příběhy z knížky Dobrodružství v lese, reprodukovat krátký text a povídali jsme si s dětmi o lidových tradicích v naší obci. 17. října děti vystoupily na zámku oblečeny v krojích při vítání občánků. Moc se jim to povedlo, byli opravdu skvělí.

A to je už opravdu vše nashledanou!

 

 

 

 

 

Listopad

A už je tu prosinec. Nastalo jedno z nejkrásnějších období roku, čas vánoční. Všichni se těšíme na pohodu, kdy se rodina sejde u svátečního stolu. V ten čas se oči dětí rozzáří štěstím a radostí.

Co se událo v měsíci listopadu? Na počátku měsíce děti navštívily zámek v Třebíči a vyzkoušely si, jak se kdysi pekl chléb a čím se vážilo obilí. S  pomocí pekaře pronikly do tajemství výroby křupavého chleba, který mají denně na stole. Také jsme si vyzkoušeli umlít chléb na žernovu. Neopomněli jsme zajít do zámeckého parku, kde jsme se vyfotili společně.

Dne 16.11 byla mateřská škola z organizačních důvodů uzavřena. Následovala akce v mateřské škole, kdy k nám zavítalo divadlo s pásmem pohádek – Matýsek a písmenka, O líné Grétce a Prasátko a kouzelné slovíčko.

Dne 24.11 se konala přednáška o tom, jak připravit děti k zápisu. Ve čtvrtek 26.11 se rodiče dozvěděli o pokrocích svých dětí. Po ukončení se ještě podařilo na zámku vytvořit výstavku prací dětí. Akce v tomto měsíci zakončilo vystoupení dětí 29.11 první adventní neděli a dopadlo dobře. Děkujeme a přejeme Vám       hodně síly a energie při přípravách na svátky. Těšíme se opět na shledání s Vámi v roce 2016.

Krásné prožití svátků vánočních!!

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC

Jak jsme se rozloučili se starým rokem a co se událo v měsíci prosinci? Počátkem měsíce se děti vyfotografovaly s vánočním motivem a dále se rozjelo období vánočních příprav na svátky. Děti vyráběly dárky, vánoční ozdoby a přáníčka. Navštívili jsme Baziliku v Třebíči 11. 12, kde na nás dýchla atmosféra lidových tradic s pásmem Cesty vánočním časem“. Děti si tam dokonce i vyrobily přáníčka s motivy sněhuláka. Nechyběl ani kulturní zážitek při pohádce o vánočním zvonečku dne 15. 12. v kině Pasáž. A už je tu datum 17. 12. a námi očekávané odpoledne s rodiči. Společně jsme zdobili perníčky a předvedli se jako herci s představením „ V Betlémě “. Některým rodičům se zaleskly v očích i slzy jak viděli své ratolesti přednášet.

A už nám nezbývá, než popřát Vám všem ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A LÁSKU V ROCE 2016!

Leden

Tak jsme se tu všichni sešli po vánocích odpočatí a plni nádherných zážitků. Moc se těšíme, co nás čeká v roce 2016.                  Jistě jen to nejlepší a pěkné prožitky. První den ve školce jsme si vyprávěli zážitky z prázdnin a užili si sněhu na školní zahradě, vyzkoušeli nové lopaty na sníh, vytvořili jsme bobovou dráhu a sjížděli ji dle pokynů dospělých. Dne 6. 1. si děti zahrály na průvod tříkrálový, zazpívaly píseň O Třech králích, vyrobily papírové koruny a navštívily kostel, kde si mohly prohlédnout vánoční výzdobu i betlém. Cestou do školky jsme pozorovali charakteristické znaky zimního počasí a ve třídě zaznamenali své pozorování. Také jsme stihli postavit sněhuláky na školní zahradě a naučit se o nich píseň.

Děti nebyly ochuzeny ani o kulturní zážitek z vystoupení artistů dne 20. 1. Další den jsme i my vyrazili do tělocvičny a zacvičili dle hudby se stuhami a procvičili obratnost celého těla hrou na Mrazíka. No nesmíme opomenout i přípravu k zápisu do ZŠ plněním různých úkolů a her na rozvoj logického myšlení, paměti a pozornosti. Děti si procvičily pozornost a paměť reprodukcí textu povídky- ,, Jak zvířátka slavila na Tři krále“. A už tu máme konec měsíce a budeme se na Vás těšit v únoru. Nashledanou !

 

 

 

Únor
Už je tady nejkratší měsíc roku a s ním i stručný přehled událostí. Již
konec ledna do poloviny února proběhlo období masopustu a s ním i
veselé veselí i zábava při výrobě masek. Masopust, jinak také šibřinky,
fašank či ostatky započal po svátku Tří králů, jeho konec není pevně
daný, odvíjí se od data Velikonoc, a proto končí mezi polovinou února
a počátkem března. O této lidové tradici jsme s dětmi hovořili
v komunitním kruhu a zazpívali jsme si některé lidové písně.
V tělocvičně za doprovodu taneční hudby si děti procvičily koordinaci
pohybů a rytmické cítění. První únorový týden jsme si povídali o
lidském těle a naučili se báseň Mých pět smyslů. Učili jsme se udržet
pozornost při tematických rozhovorech, poslechu i reprodukci textů O
ušmudlaném Honzovi a Šimon onemocněl. Učili jsme se chránit své
zdraví, před odchodem na prázdniny nás paní učitelky poučily o
bezpečnosti a prevenci úrazů. Po návratu z prázdnin ještě pokračovalo
osvojování poznatků o lidském těle a různá pozorování metodických
materiálů i pomůcek dostupných ve třídách. U kresby lidské hlavy si
děti cvičily správný úchop tužky i správné zacházení s barvami. A to je
konec, těšíme se zase v březnu!
Nashledanou!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen

A už je tu předjaří. Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem praví se v lidové pranostice. Co nám přinesl tento měsíc za události? V době od 7. 3. Do 11. 3. byl vyhlášen červený týden. Co to pro nás znamenalo? Prostě jsme se všichni oblékli do červeného oblečení či červených doplňků. Další týden byl následně vyhlášen jako modrý.

Také jsme si užili her a tvořivých činností jako přípravy na velikonoční svátky, vyrobili jsme kraslice a dárky pro rodiče. Na vycházkách jsme pozorovali předjaří a žluté květy narcisu, talovíny, orseje, prvosenky. Na školní zahradě proběhly některé menší pracovní činnosti, pohybové aktivity a hry rozvíjející postřeh, rozvoj smyslového vnímání. Děti se podílely na výzdobě tříd k Velikonocům. Při návštěvě interaktivního programu v Třebíči si děti vyzkoušely své tvořivé manuální schopnosti při výrobě papírových květů a dozvěděly se informace o některých lidových tradicích… To je vše a těšíme se na příště! L. M.

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben

Duben už je za námi a nám nezbývá, než v krátkosti charakterizovat předešlé události. Děti si začaly užívat příznivějšího počasí tohoto období pohybovými činnostmi na školní zahradě a vyzkoušely jízdu na nových motorkách. Po celé období měsíce se zpívalo, přednášelo básničky k jednotlivým tématům, ale také bylo potřeba se zaměřit na bezpečnost na silnici při přecházení silnice a na území školní zahrady se vytvořilo dopravní hřiště. V polovině měsíce se přehnala vlna chřipek i angín, ale rychle se vše uklidnilo a děti si mohly užít divadelní představení v Třebíči a návštěvy kozí farmy v Ratibořicích. To nám přineslo mnoho zajímavých poznatků o chovu koz. Také jsme si pochutnali na vanilkovém pudinku z kozího mléka. Byli jsme rádi, že nám vyšlo i počasí a někteří z nás si mohli zakoupit i mléčné výrobky- zde  vyrobené. A je tu datum 30. 4. a vítání občánků v naší obci, ale též lidová tradice „Čarodějáles“. Všichni jsme se moc těšili a s chutí vyrobili látkové čarodějky. Moc už se těšíme, jak si to užijeme v květnu! Na shledanou! L. M.

 

 

 

Květen

V květnu všechno kvete a krásně voní, příroda se chystá na léto. Léto je pro většinu z nás synonymem znovunabytí energie. Plánujeme prázdniny a dovolené, těšíme se na čerstvé ovoce sbírané přímo ze stromů, užíváme si hojné dávky slunečních paprsků, oddáváme se letním radovánkám i hrám. Využíváme zahrady k polytechnickým činnostem, kreslíme a malujeme venku, využíváme nového zařízení zahrady a stavíme z písku stavby, hrady a přehrady. To vše máme rádi, ale nesmíme zapomínat na pravidla soužití. Chceme si uchovat naši přírodní zahradu v dobrém stavu a těšit se na altán. Venku při vycházkách se věnujeme činnostem badatelským a ochraně přírody. Experimentujeme a využíváme badatelského batohu pro odběr vzorků z přírody a zajímáme se o život hmyzu v přírodě. Podařilo se nám pozorovat líhnutí motýla a na výletě 30. 5. v ekocentru Baliny u Velkého Meziříčí se z nás stali malí badatelé a děti měly možnost pozorovat v reálu život mravenců v mraveništi. A už je pomalu konec zpráv. Máme tu 1. červen a oslavu svátku dětí v Třebíči pohádkou Čertův švagr. Dále nás čeká fotografování, záchranářské odpoledne, zahradní hrátky, závěrečné rozloučení s předškoláky a školní akademie. Přejeme Vám krásné prožití dovolené, a našim dětem prázdniny plné sluníčka a letních her. Nashledání ve zdraví v novém školním roce…. L. M.

Červen

A už je tu poslední měsíc školního roku a s ním i spousta akcí v mateřské škole. Počínaje dnem dětí 1. června, kdy děti navštívily divadlo Pasáž v Třebíči pod názvem Čertův švagr, dále následovalo fotografování dětí na školní zahradě. Děti pilně nacvičovaly program na školní akademii i slavnostní vyřazení školáků. Dne 23. 6. jsme si společně s rodiči a dětmi užili sportovního odpoledne na školní zahradě, kde jsme si vyzkoušeli své kreativní schopnosti a dle připraveného manuálu prošli všechny stanoviště aktivit a činností. Na závěr nás čekalo občerstvení a společné posezení ve stínu stromů. Nesmíme opomenout návštěvu záchranářů, hasičů i policie. Děti si mohly sednout do auta, vyzkoušet si jak to chodí v sanitce a dozvěděly se spoustu zajímavých informací, i došlo k společnému focení. Konec měsíce června zakončilo setkání dětí v sokolovně při předvedení taneční ukázky v lidových krojích.                                                      Těšíme se na setkání v novém školním roce ve třídách Neználků a Průzkumníků v měsíci září!!

 

 

 

 

31. 08. 2016 | Simona Kohoutová