Dnes je 20. 03. 2019 | Poslední aktualizace 19. 03. 2019

Vánoční koncert p. Zenkla

Začátkem měsíce prosince zavítal do Valče na pozvání paní uč. Yvety Krejčové světový hráč na strunné a dechové nástroje pan Radim Zenkl.

Pan  Zenkl  při koncertu zahrál mimo jiné na mandolínu, mandolu, irskou píšťalu, fujaru, koncovku, didgeridoo a také zpíval.

Zajímavá byla jeho originální mandolínová technika, při které nástroj zněl jako dva nástroje současně.

Koncert byl doplněn povídáním o rozdílech mezi Vánocemi u nás a v Americe (pan Zenkl zde působí od roku 1989) i zajímavostmi z cest pana Zenkla.

Hudební atmosféru jsme si užívali v historickém sále zámku Valeč.

02. 01. 2017 | Lenka Palátová