Dnes je 20. 05. 2019 | Poslední aktualizace 19. 05. 2019

Přírodní zahrada

Projekt Přírodní zahrady vznikl motivací mteřské školy.

Zahrada tvořivých múz

Projekt přírodní zahrady, finančně podporovaný Fondem Vysočiny a Obcí Valeč, byl realizován od září 2014 do září 2015. Iniciátorem projektu byla mateřská škola.  Cílem byla realizace certifikované přírodní zahrady, která vytvoří dětem přirozené a nápadité prostředí pro rozvoj fantazie a všestranné inteligence. Na realizaci se podíleli děti a žáci Základní školy a Mateřské školy Valeč, rodiče a prarodiče dětí, pedagogové a zaměstnanci školy, Obec Valeč a firma V-stav. Certifikaci zahrada získala v červnu 2015.

Při realizaci jsme vycházeli z Gardnerovy teorie inteligence.  Jedním z Gardnerových přístupů je hledání nových cest spolupráce s rodinou. Nová cesta této spolupráce vedla přes tvůrčí aktivitu v podobě vybudování přírodní zahrady.  Celková inteligence člověka není globální, ale složená z různých složek. Každá z těchto složek má zastoupení v této zahradě v podobě jednotlivých prvků.

 

„Přírodní zahrada slouží dětem i dospělým k zážitkovému objevování ekologických souvislostí a přírodních zákonů.“

Jedná se o venkovskou zahradu, proto jsme v mnoha koutech využili trvalky, jako jsou růže, floxy, kopretiny, krásnoočka, hortenzie, kokardy, rudbekie, měsíček zahradní, sedmikrásky a další. S dětmi i rodiči jsme vytvořili hmatovou cestičku, broukovitě, ještěrkovitě, motýlí louku i bylinkovou zahrádku. Pěstujeme také maliny, jahody a vinnou révu. Ve vyvýšených záhonech pěstujeme zeleninu. Máme zde hmyzí hotely, budky pro ptáky, vrbovou chýši, louku, jezírko, záhon kosatců a cibuloviny.  V blízkosti mateřské školy vznikla chobotnice z kamínků. Takto byl upraven nevzhledný stinný kout. Byly zde zasazeny stínomilné trvalky, které dotváří život chobotnice. Kolem celé malé zahrádky jsou osázeny popínavé rostliny, které zaplní kovový plot.

Zahrada slouží pro rozvoj smyslů dětí – hmat, čich, sluch, zrak, chuť. A dává nám vyzkoušet a dotknout se mnoha rozličných elementů – vody, země, vzduchu a ohně.

Je zde podporován kladný vztah dětí k přírodě a názorné prožití, což znamená ekologicky šetrný vztah k přírodě. Nejen děti, ale i rodiče mají možnost seznámit se s přírodními postupy při společném vytváření a udržování zahrady.

„Základní podmínka vybudování přírodní zahrady, tedy aktivní spolupráce rodičů, dětí a pedagogů, činí z projektu výjimečnou aktivitu, při které se děti učí vážit si hodnot, na jejichž budování se podílí se svými blízkými.“

 

 

 

Prvky Zahrady tvořivých múz

Broukoviště – inteligence přírodovědná, prostorová. Broukoviště vzniklo sestavením různorodého mrtvého dřeva, které přináší nový život.

Hmyzí hotely – inteligence přírodovědná. Na zahradě jsou umístěny dva hmyzí hotely, které jsou naplněny přírodním materiálem a nabízí úkryt pro hmyzí pomocníky.

Hmatová stezka – inteligence výtvarná, přírodovědná. Pro rozvoj smyslů jsme vybudovali smyslový chodníček s rozmanitými druhy povrchů a struktur.

Mokřad – inteligence přírodovědná, prostorová, personální, výtvarná. Mokřad poskytuje útočiště zajímavým živočichům a bahenním rostlinám.

 

Bylinkový záhon – inteligence přírodovědná, výtvarná, personální. Voňavé byliny podněcují naše smysly. Učíme se o prospěchu a síle bylin, pozorujeme a meditujeme.

Krmítka a budky pro ptákyrozvoj hudební inteligence. Ptáci přinášejí do zahrady hudbu, jejich pozorování v různých měsících ukazuje, jaké potřeby mají jednotlivé ptačí druhy. Co si vybírají za potravu, jaké druhy nejčastěji ke krmítkům přilétají. Sledujeme stavbu těla, barevnost a rozlišujeme zpěv jednotlivých druhů. V zimním období nás rozveselí ruch kolem ptačích krmítek. Můžeme být přítomni vylíhnutí ptačích mláďat.

Vyvýšené záhonyrozvoj prostorové inteligence. Je nutné, aby se děti dotýkaly všech rostlin a naučily se je používat ke svým účelům. Vyvýšený záhon nám lépe umožní setbu a sledování po celou dobu vegetace.

Kompost - slouží k ukládání bioodpadu ze zahrady i ze školy. Kompost využíváme jako hnojivo.  S dětmi sledujeme, jak se biologický odpad ze zahrady rozkládá a za jakou dobu je možno jej použít na zahradu do prostor, kam je nejvíce potřeba.

Ovocné stromyinteligence logicko-matematická. Naše zahrada má již vzrostlé užitkové stromy. Děti se podílejí na jejich sklizni. Na jaře pozorujeme, jak stromy kvetou a vábí čmeláky a včely. V létě nám dávají stín a na podzim nás těší svými plody, které nejen sbíráme, ale také počítáme a porovnáváme jejich velikost.

Ovocné keřeinteligence personální. Zahrada má vysazenou vinnou révu, maliny a jahody. Během roku pozorujeme růst a dozrávání plodů, společně je konzumujeme. Děti se zde musí vzájemně podělit a domluvit.

Mulčovací kůra – inteligence přírodovědná. Vrstvy mulče chrání půdu před vysycháním, především v suchých oblastech pod stromy a keři.  Je potřeba, abychom co nejvíce zabránili odpařování vláhy z půdy a tak všem dřevinám připravili vhodné podmínky pro bujnou vegetaci.

Svod dešťové vodyinteligence přírodovědná. Je důležité využít dešťovou vodu a připravit takové podmínky, abychom jí měli dostatek a děti tak samy mohly o rostlinky na zahradě pečovat a z bezpečných nádob tuto vodu nabírat a používat.

Květiny a keře pro motýly a čmeláky – inteligence přírodovědná, jazyková, výtvarná. Pro přilákání různorodého hmyzu jsou v zahradě vysazeny kvetoucí trvalky a keře.

Ještěrkoviště – inteligence přírodovědná. Na zahradě máme slunné místo, kde je vytvořeno místo pro ještěrky, doplněné o kameny a rostliny.

 

Vrbičkové stavby – inteligence personální, prostorová, jazyková. Přírodní vrbičková stavba nám tvoří přirozené zákoutí pro děti a jejich hru.

Vzorník průřezem kulatinou, dřevěný xylofon, přírodní prvky a solitéry – inteligence hudební, pohybová a výtvarná. V zahradě se nachází spousta dřevin s rozmanitou  kůrou, tloušťkou a letokruhy. Tento materiál přináší možnost hry, tvořivosti a zaposlouchání se do zvuků dřeva. Rozvíjí tak vnímání hudby přírody, vždyť většina hudebních nástrojů z dob dávných byla jen ze dřeva a v dnešní době také přetrvávají.

Prvky louky – inteligence výtvarná, prostorová. Louka představuje různorodost trav a bylin a je světem pro hmyz.

Ponechání divokých porostů, divoký koutek, živý plot z keřů  - inteligence přírodovědná, personální, prostorová. Divoký porost nadchne různorodé živočichy, slouží jako potrava a obydlí pro různé živočichy.  

Zahradní učebna – inteligence výtvarná, přírodovědná, jazyková. V přírodní zahradě je dostatek místa pro odpočinek, relaxaci, výzkum a tvořivost. Zahrada byla doplněna o zahradní nábytek a různé přírodniny, které poskytují zázemí pro sledování hmyzu, rostlin a všeho, co nám příroda nabízí, včetně využití hry na hudební nástroje a výtvarnou tvorbu.Zahrada splňuje všechna základní kritéria:

J nepoužíváme pesticidy

J nepoužíváme lehce rozpustná minerální hnojiva

J nepoužíváme rašelinu k úpravě a obohacování půdy

 

Zahrada splňuje následující ostatní kritéria

J živý plot z divoce rostoucích keřů                    JJ přirozená louka nebo prvky louky

JJ zachování přirozených porostů                    JJ kousek divočiny

JJ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)

JJ listnaté stromy                                                    JJ květiny a kvetoucí trvalky

 

Při obhospodařování zahrady a v užitkové zahradě používáme

JJ kompost                                                             JJ „domečky“ pro zvířecí pomocníky

JJ využití dešťové vody                                      JJ užívání materiálů a postupů šetrných k přírodě

JJ mulčování                                                           JJ zeleninové záhony a bylinky

JJ ovocná zahrada a bobulové keře

JJ smíšená kultura /střídání plodin/ zelené hnojení

 

11. 08. 2017 | Simona Kohoutová