Dnes je 24. 06. 2019 | Poslední aktualizace 21. 06. 2019

První pomoc do škol

Již řadu let pořádá Český červený kříž spolu se Záchrannou službou Kraje Vysočina kurz první pomoci pro žáky 8. tříd.

Lze totiž předpokládat, že právě žáci 8. třídy by už měli první pomoc bez problémů poskytnout, neboť téměř v každém z předcházejících ročníků se toto učivo v rozsahu přiměřeném věku objevuje v některých tématech různých vyučovacích předmětů. V osmičce se poznatky shrnují, opakují a upevňují. A právě tento kurz by měl být jakousi teoretickou a praktickou tečkou zároveň.

Je výborné, když se to může dít pod vedením profesionálů z praxe – záchranářů, zdravotníků a hasičů. Ti totiž žákům předávají své zkušenosti, postřehy přímo z praxe. A nejen, že jim předávají své zkušenosti, ale děti mají možnost pod jejich vedením zvládnout i některé praktické dovednosti, zejména resuscitaci a ošetření různých druhů poranění, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Také jsou instruování, jak nejlépe by se měli zachovat v případě, že se sami stanou svědky nebo účastníky nějaké nehody, co se od nich v takovém případě očekává.

Pro děti je samozřejmě velkým zážitkem prohlídka celého vozu ZZS a veškerého jeho vybavení, které mají záchranáři k dispozici.

Tento projekt organizuje a financuje Krajský úřad Kraje Vysočina. Je to prospěšný vklad do možné záchrany zdraví a lidských životů. Tento kurz se vždy žákům velice líbí a nejinak tomu bylo i letos.

Děkujeme všem organizátorům a lektorům.

 

První pomoc ve ÄtyÅech krocích

21. 03. 2018 | Lenka Palátová