Dnes je 22. 07. 2019 | Poslední aktualizace 02. 07. 2019

Olympiáda v českém jazyce

Soutěž je určena žákům 8. a 9.ročníku. Jejím cílem je prokázat vyjadřovací schopnosti a jazykové nadání žáků, rozvíjet dál jejich talent, důraz je kladen na jazykový cit.

Školního kola, které proběhlo 23.11.2018 v hodinách Vv, Rv a Hv, se účastnilo celkem 25 žáků 8. a 9. ročníku. Do okresního kola postoupili dva nejlepší řešitelé. Většina žáků přistupovala k řešení úkolů zodpovědně.

Do okresního kola, které se konalo 29.1.2018 na DDM v Třebíči – Borovině,

postoupili L. Mrázová a L. Slatinská z 9. třídy.

Obě obsadily v okresním kole 5. - 9. místo.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Olympiáda v českém jazyce | SPŠ stavební Opava

Garantka akce a autorka článku: Mgr. Iveta Slouková

01. 04. 2018 | Lenka Palátová