Dnes je 22. 07. 2019 | Poslední aktualizace 02. 07. 2019

Poznej Vysočinu

Jednotlivé soutěžní úkoly doplňují a rozšiřují učivo o Kraji Vysočina, jde o testové otázky s možností výběru, v několika případech jde o otázky otevřené - žáci mají přiřazovat a doplňovat informace.

Soutěž je dvoukolová.

Školního kola se účastní všichni žáci II. stupně, do finále, které se koná v Jihlavě v budově krajského úřadu, postupují vždy chlapec a děvče s nejvyšším počtem bodů.

40 nejlepších řešitelů krajského kola dostává ceny od sponzorů a účastní se dvoudenního výletu do Prahy.

Ve školním kole soutěžilo 64 žáků.

Do krajského kola postoupili D. Zahrádka a L. Slatinská z 9. třídy.

L. Slatinská obsadila 34. místo ze 160 zúčastněných a zúčastní se výletu do Prahy.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Garantka akce a autorka článku: Mgr. Iveta Slouková

 

01. 04. 2018 | Lenka Palátová