Dnes je 18. 08. 2019 | Poslední aktualizace 07. 08. 2019

Navrhni dům

Tato soutěž měla školní kolo, kdy žáci tvořili 3D model svého vysněného domu v hodinách výtvarné výchovy.

Porota vyhodnotila 3 nejlepší domy, z nichž 2 se dostaly do kola, které se konalo na Střední škole stavební v Třebíči.

Vlastní soutěž trvala od 8 hodin do 12:45 hodin. Nejdříve bylo rozdělení do skupin. Ve skupině byla dvojice, která pracovala na domě, a byli jim přiřazeni studenti stavební školy, kteří je seznámili s programem ARCHICAD. V tomto programu vytvořili půdorys svého domu a vizualizaci vnitřních prostor. Domy hodnotila odborná porota. O 1. – 5. místo pak skupiny bojovaly prezentací před odbornou porotou a ostatními účastníky soutěže.

V tomto roce jsme vybojovali 2. místo díky návrhu domu Lenky Pavlíčkové a Nikoly Čechové. Trochu napětí bylo, když holky měli stejný součet bodů od poroty jako hoši ze ZŠ Okříšky. Takže se porota opět poradila a nakonec si holky vybojovali 2. místo.

Další dvojicí, která reprezentovala školu, byl Vojtěch Votava s Ester Krátkou.

Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy.

Garantka akce a autorka článku: Mgr. Magda Věžníková

08. 06. 2018 | Lenka Palátová