Dnes je 04. 08. 2020 | Poslední aktualizace 15. 07. 2020

školní rok 2017/18

Březen

Březen 2018

Po jarních prázdninách jsme byli všichni plni očekávání jarního sluníčka. Malé děti si povídaly o prvních květinách. Na procházkách jsme společně sledovali krokusy a petrklíče. Jaro ale nechtělo přijít. Několikrát nám napadl sníh a my jsme znovu vytáhli lopaty a hrabla na odklízení bílé peřiny. Ve školce jsme si povídali o naší bezpečnosti při hrách venku a při pohybu na kole a na silnicích. Naučili jsme se písničky o přecházení přes přechod a znovu jsme si osvěžili barvy na semaforu. Předškoláci, vždy v pátek chodili do školy, kde vedle svých starších spolužáků plnili úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky. Prohlédli jsme si také celou budovu školy. Pro rodiče byla přichystaná přednáška o tom, jak nejlépe připravit budoucí předškoláky pro vstup do základní školy. Nechybělo ani kulturní vyžití v podobě divadla. Chodit jsme nemuseli daleko, hrálo se v tělocvičně. Příběh byl o farmaření a zvířátkách. Těsně před Velikonocemi jsme namalovali vajíčka, vystříhali zajíce, mrkve a sluníčka a ozdobili jsme si krásně šatnu. Zajímavým zážitkem byla i Africká pohádka, kterou nám zahrál pocestný herec přímo u nás ve školce.

Mgr. S. Kohoutová

02. 09. 2018 | Simona Kohoutová