Dnes je 25. 05. 2020 | Poslední aktualizace 25. 05. 2020

Zdravotnický kroužek

Od letošního školního roku 2018/2019 je nově v ZŠ Valeč pro žáky k dispozici zdravotnický zájmový kroužek.

Kroužek navštěvuje 8 žáků. Děti se hned na začátku seznámily se základy neodkladné první pomoci zaměřené na stavy, které nám můžou ohrožovat život. Součástí výuky je kromě teoretických informací hlavně praktický nácvik první pomoci zábavnou formou. V rámci praktických cvičení si žáci osvojují postupy první pomoci jako např.resuscitace, bezvědomí, masivní krvácení, ošetření ran, zlomeniny, úrazy, neúrazové stavy. Zkrátka se učíme, jak můžeme pomoci sobě i ostatním v každé situaci, a že to může být i zábava. Těšíme se, až své znalosti a dovednosti ověříme v Soutěži Mladých zdravotníků v Třebíči. Závěrem bych ráda vyzdvihla zapojování a aktivní účast všech dětí, kteří kroužek navštěvují. Rádi v novém školním roce přivítáme další odvážné členy, kteří se nebojí pomáhat druhým a chtějí se stát mladým zdravotníkem! Ukážeme Vám, jak na to  :-)

český červený kříž-0

Jiřina Osohová.

25. 03. 2019 | Lenka Kohoutová