Dnes je 18. 08. 2019 | Poslední aktualizace 07. 08. 2019

Projektové vyučování

Projektové vyučování představuje v současné době velmi oblíbenou metodu výuku. Mezi její přínosy patří to, že žáky nevede k pouhému memorování, ale poskytuje jim příležitost k praktickému a kreativnímu řešení úkolů, nutí je spolupracovat a převzít odpovědnost za výsledky své práce.

V letošním školním roce jsme realizovali několik celoškolních projektů – Den jazyku, 100.  výročí republiky, Les ve škole – škola v lese.

Projekty realizují učitelé také v rámci třídy nebo předmětu. Učí žáky dívat se na určitá témata z různých pohledů, vyhledávat informace, třídit je a hledat možné souvislosti a vazby mezi nimi, plánovat postup práce, překonávat překážky a problémy, komunikovat a rozvíjet je v dalších mnoha oblastech.

Vhodné a promyšlené zařazení projektu do vyučování se tak může stát pro žáky i pedagogy radostným a obohacujícím společným zážitkem v tradiční výuce.

 

Projektové vyučování 2. ročník

08. 04. 2019 | Lenka Kohoutová