Dnes je 04. 07. 2020 | Poslední aktualizace 30. 06. 2020

Roční plán

2019-2020

Roční plán 2019/2020

Měsíc

Datum

Akce

září

2. 9.

Provozní porada

11. 9

Třídní schůzka 1. roč.

20. 9.

Dopravní výchova – projektový den I. stupeň

25.9.

Provozní porada

27. 9.

Den jazyků – projektový den (celá škola)

říjen

2. 10.

Okresní kolo přespolního běhu - Běháme s BK TOUR (Budišov)

2. 10.

Školení - práce s interaktivní tabulí

16. 10.

Úřad práce – 9. ročník, židovské město

15. 10.

Vida – exkurze Brno 3. – 5. roč.

17. 10.

Didacta

22. 10.

Dopravní hřiště – 4. roč.

23. 10.

Provozní porada

29.- 30.10.

Podzimní prázdniny

 

Podzimní tvoření

 

Logická olympiáda

 

Matematická olympiáda (školní kolo, 1. pololetí)

listopad

13. 11.

Třídní schůzky

13. 11.

Pedagogická rada, provozní porada

11. - 21.11

Matematická gramotnost 6. roč. – testování ČSI

26. 11.

Síla lidství (Nicholas Winton) – Pasáž Třebíč

 

Sametová revoluce – projektový den 30. výročí

 

Florbal mladších žáků  - Jaroměřice nad Rokytnou

 

Florbal starších žáků   - Jaroměřice nad Rokytnou

 

Florbal mladších a starších žáků – Mohelno

 

Školní turnaj ve stolním tenise II. stupeň

 

Exkurze  dle nabídky (společná exkurze – Památník Bible kralické pro více tříd – 7., 8., 9.)

 

Školní kolo Olympiády z D (8. a 9. ročník)

 

Školní kolo Olympiády z ČJ, 8. - 9. roč. (podle možností žáků)

 

Rozsvěcení vánočního stromu na zámku ve Valči

 

Šplh o tyči – celoškolní soutěž

prosinec

4. 12.

Provozní porada

11. 12.

Provozní porada

18. 12.

Souznění (vánoční besídka)

 

Bruslení pro II. stupeň - Rouchovany

 

Zkoušky nanečisto pro žáky 9. tříd ve spolupráci s PK matematiky

23.12-3.1.

Vánoční prázdniny

leden

8. 1.

Den otevřených dveří

8. 1.

Provozní porada

8. 1.

8.1

Třídní schůzky

Volby do školské rady

13. – 17. 1.

Lyžařský kurz 7. roč.

22.1

Pedagogická rada

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo (II. stupeň)

 

Recitační soutěž – třídní kola

31. 1.

Pololetní prázdniny

únor

12. 2.

Provozní porada

 

Spolupráce s mateřskou školou a příprava ukázkové hodiny pro děti z MŠ

 

Ukázková hodina tělesné výchovy (M. Pacholík)

 

Beseda s Policií ČR – 9. ročník

 

Biatlon II. stupeň (školní soutěž)

21. 2.

Den mateřského jazyka – projektová výuka

březen

6. 3.

Divadelní představení

9. 3.-15. 3.

Jarní prázdniny

18. 3.

Provozní porada

 

Měsíc knihy

 

exkurze Terezín (8. + 9. ročník)

 

exkurze Antropos Brno (6. + 7. ročník)

duben

20. 4.

Matematický klokan 2. – 9. roč.

 

Velikonoční tvoření – celoškolní projekt

6. 4.

Den sportu

9. – 13. 4.

Velikonoční prázdniny

15. 4.

Pedagogická rada, provozní porada

15. 4.

Třídní schůzky

21. 4.

Zápis do 1 roč.

22. 4.

Den Země

 

Pythagoriáda 5. – 8. roč.

 

Mc Donalds Cup (1. -3. roč. chlapci)

 

Mc Donalds Cup (4. -5. roč. chlapci)

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo (I. stupeň)

 

Přijímací zkoušky na střední školy

květen

5. 5.

Zápis do MŠ

Volba povolání: návštěva ÚP Třebíč (8. ročník)

20. 5.

Provozní porada

20. 5.

Konzultační den

7. 5

Den matek – odpolední tvoření s maminkami

červen

1.6.

Den dětí – sportovní den

15. 6.

Pedagogická rada, provozní porada

16. – 23. 6

Výlety

24. 6.

Akademie

15. 11. 2019 | Lenka Kohoutová