Dnes je 04. 07. 2020 | Poslední aktualizace 30. 06. 2020

Měsíční plán

září 2019

Datum

Hodina

Akce

2.9.

Slavnostní zahájení,

přivítání prvňáčků 7:30 hod. v tělocvičně

2.9.

Třídnická hodina, poučení o bezpečnosti a seznámení se školním řádem

2.9.

11:00

Provozní porada

10.9.

12:30

Porada vedení

11.9.

10:30

Schůzka vedení školy, výchovných poradců s asistenty pedagoga - sborovna

20.9.

Projektové vyučování 1. - 5. ročník  - Bezpečnost   v dopravě

25.9.

Provozní porada

27.9.

Celoškolní projekt: Den jazyků (dle rozpisu)

17. 11. 2019 | Lenka Kohoutová