Dnes je 25. 05. 2020 | Poslední aktualizace 25. 05. 2020

Měsíční plán

listopad 2019

Datum

Hodina

Akce

6.11.

13:00

Finanční gramotnost - školení pro učitele

13. 11.

16:30

Třídní schůzky

13. 11.

14:00

Pedagogická rada, provozní porada

14.11.

Projekt k 30. výročí sametové revoluce - 2. stupeň

15.11.

5., 6. hod.

Školní kolo olympiády z dějepisu - 8. - 9. ročník

15.11.

Podzimní tvoření 1. - 5. ročník

18. - 22.11.

Scio testy - 9. ročník

21.11.

Matematická gramotnost 6. roč. – testování ČSI

26. 11.

Síla lidství (Nicholas Winton) – Pasáž Třebíč

19.11.

Florbal  Třebíč - okresní kolo

Školní turnaj ve stolním tenise II. stupeň

Školní kolo Olympiády z D (8. a 9. ročník)

28.11.

7., 8. hod.

Olympiáda z českého jazyka

30.11.

Rozsvěcení vánočního stromu na zámku ve Valči

Šplh o tyči – celoškolní soutěž v rámci TV

17. 11. 2019 | Lenka Kohoutová