Dnes je 24. 01. 2019 | Poslední aktualizace 23. 01. 2019

Provoz ve školním roce 2008/09

Nový školní rok byl slavnostně zahájen v tělocvičně školy přivítáním prvňáčků. Žáky přivítala nově zrekonstruovaná budova školy. Celá škola má nová okna je kompletně zateplena a byly vyměněny radiátory ústředního topení. Rozšířeny byly prostory školní jídelny.

Užívání budovy je zatím omezeno provizorními šatnami a ke vstupu slouží zadní vchod školy.

Dobudovat ještě zbývají šatny, nová učebna s terasou,  sprchy tělocvičny, šatny tělocvičny a nové chodníky.

Tato omezení pravděpodobně skončí začátkem října.

Většina žáků prvního stupně zasedla do nových lavic a na nové židle. Všechny třídy a chodby zdobí nové malby.

Výuka zatím probíhá podle zkušebního rozvrhu, který bude testován do 19. září. Skladba hodin však zůstane  pro všechny ročníky zachována, mohou pouze nastat drobné přesuny v pořadí předmětů.

Kolektiv učitelů a pracovníků školy přeje všem žákům mnoho úspěchů při výuce novém školním roce.  

04. 09. 2008 | Jan Nešpor