Dnes je 18. 08. 2019 | Poslední aktualizace 07. 08. 2019

Plánované akce MŠ 2014/2015

Přehled plánovaných akcí pro MŠ ve spolupráci s různými subjekty.

Plánované akce Mateřské školy 2014/2015

Září

11. 9. Schůzka rodičů

23. 9. Divadlo Šikulka

Říjen

2. 10. Schůzka Rady rodičů

4. 10. Vítání občánků

21. 10. Divadlo Pasáž - Rákosníček a rybník

25. 10. Tvorba Přírodní zahrady

30.10. Divadlo v ZŠ

Listopad

13. 11. Přednáška Předškolák a školní připravenost

29. 11.Tvorba Přírodní zahrady – vrbičkové stavby

27. 11. Konzultační hodiny

28. 11. Vánoční fotografování

30.11. Advent na Zámku Valeč

Prosinec

1. 12. Divadlo v MŠ

4. 12. Mikuláš v MŠ ve spolupráci s DDM Třebíč

16. 12. Divadlo v Třebíči

16. 12.Vánoční posezení s rodiči

18. 12. Představení žáků ZŠ v MŠ

Leden

Schůzka rodičů

Únor

Schůzka Rady rodičů

Březen

Divadlo v Třebíči


Duben

Divadlo v Třebíči

23. 4.Tvorba přírodní zahrady

28. 4.Konzultační hodiny

29. 4. Zápis do MŠ

Květen

7. 5.Tvorba přírodní za

26. 5. Hasiči Třebíč

23.5. Vítání občánků

Červen

1.6. společné fotografování

9.6. Piknik a přírodovědná výprava

11. 6. Výlet do ZOO Jihlava

15.6. Policie ČR v MŠ

23.6.Slavnostní rozloučení s předškoláky na zámku

25.6. Noc ve spacáku

29.6. Certifikace Přírodní zahrady

30.6. vyhodnocení projektu Malý zahradník

18. 6. Schůzka rodičů určená pro nově přijaté děti

Akce budou postupně doplňovány a upřesňovány

06. 10. 2014 | Simona Kohoutová