Dnes je 24. 01. 2019 | Poslední aktualizace 23. 01. 2019

Sazka olympijský víceboj

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Česko sportuje.

V rámci tohoto projektu budou žáci, v hodinách tělesné výchovy v 1. až 9. třídě, plnit 8 disciplín Sazka Olympijského víceboje, které prověří jejich základní fyzické schopnosti: rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost.

Disciplíny:

Hluboký předklon - ohebnost  T-běh - hbitost
Zkrácené sedy-lehy - silová vytrvalost
Postoj čápa - rovnováha
Sprint 60 m - rychlost
Běh na 500 m (1. stupeň) / běh na 1 000 m (2. stupeň) - běžecká vytrvalost
Skok z místa (1. stupeň) / trojskok snožmo z místa (2. stupeň) - výbušnost
Hod basketbalovým míčem - síla

Hlavním cílem víceboje ovšem není dosahovat nejlepších výkonů, ale zapojit se a povzbudit v dětech sportovního ducha. Žáci změří své síly s českými olympioniky a zjistí, v čem jsou nejlepší. Absolvují-li všechny disciplíny, obdrží sportovní vysvědčení s analýzou silných a slabých stránek s tipy na cvičení (v 1. pololetí) a s určením pohybového typu s doporučenými vhodnými sporty i kontakty na kluby v okolí (v 2. pololetí). Žáci 1. - 3. ročníku dostanou sportovní žákovskou knížku, ve které je budou postavičky z Čtyřlístku motivovat k pohybovým aktivitám ve volném čase, příp. i s rodiči.

Více informací o Sazka Olympijském víceboji získáte zde.

26. 10. 2014 | Lenka Palátová