Dnes je 24. 01. 2019 | Poslední aktualizace 23. 01. 2019

POLOLETNÍ SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Česko sportuje. V rámci tohoto projektu plní žáci v hodinách tělesné výchovy v 1. až 9. třídě 8 disciplín Sazka Olympijského víceboje, které prověřují jejich základní fyzické schopnosti: rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost. Po absolvování všech disciplín obdrželi žáci sportovní pololetní vysvědčení.

Cílem sportovních vysvědčení není vyzdvihovat ty nejlepší a vybírat profesionální sportovce, ale ukázat rodičům i samotným dětem, že každý má talent na některé sporty či disciplíny. Vždyť co motivuje děti více než odhalení jejich silných stránek?

Na vysvědčení mají žáci uveden:

- přehled výkonů ze všech 8 disciplín

- porovnání dětí stejného věku a pohlaví: hodnota udává, kolik procent dětí v dané disciplíně žák

převyšuje

- tipy na trénink cviků, díky kterým mají žáci možnost své slabé stránky rozvíjet

V průběhu druhého pololetí splní disciplíny znovu a dozví se ze závěrečných vysvědčení:

-           jakých pokroků dosáhli

-           jaký pohybový typ u nich převažuje

-          doporučení vhodných sportů na míru každému z nich  i s typy na nejbližší sportovní oddíly

v okolí školy

Více o Sazka olympijském víceboji naleznete zde.

31. 01. 2015 | Lenka Palátová