Dnes je 24. 01. 2019 | Poslední aktualizace 23. 01. 2019

Setkání Předškoláků

Stalo se již tradicí, že dříve, než malí prvňáčci zasednou do školních lavic, seznámí se s novým prostředím, třídní učitelkou a svými budoucími spolužáky formou her a soutěží v přípravných kurzech.

Protože zápis probíhal v duchu pohádek, provázely nás pohádky i celým přípravným kurzem.
Předškoláci si hráli, zpívali, kreslili, povídali si, tvořili a plnili různé úkoly, jako ve skutečné škole.
V obou lekcích jsem se zaměřila na uvolňovací cviky a správné držení pastelky, na zrakové a sluchové vnímání, procvičili jsme pozornost, matematické představy…
Na posledním setkání jsme si společně prošli školu a rodiče obdrželi informace ohledně vstupu jejich dětí do školy – jaké potřeby zakoupit, jak mohou děti pro vstup do školy motivovat a připravovat.
Děti byly za své výkony odměněny drobnými cenami – pamětním listem, pastelkami, záložkou a sladkostmi.

06. 07. 2015 | Lenka Palátová