Dnes je 24. 01. 2019 | Poslední aktualizace 23. 01. 2019

Programátorská noc

Programátorská noc byla určena všem žákům, kteří se zapojili do celoroční školní soutěže v programování.

 

V  pátek 19. června v 18.00 hod se před školou sešlo celkem 12 dětí ve věku od 2. do 5. třídy.

Po odložení batožin před školní družinu jsme se v družině rozdělili do čtyř pracovních skupin – každá skupina si vymyslela svůj originální pracovní název a sestavena byla z dětí různého věku – dopomoc starších programátorů mladším.

Skupinky plnily celkem tři programátorské hříčky bez použití počítače.

1) Šifrování – dvojkový kód

Po slovním úvodu, kdy jsme si vysvětlili, proč a jak počítače používají dvojkový kód, obdržela každá skupinka dvojkový kódovací klíč, podle kterého zakódovala svoji originální zprávu – větu. Větu předala další skupince a ta ji zkusila dekódovat.

2) Monstra Příšerky – třídění a dekódování dat

Skupinky získaly obrázek tří příšerek se jménem a příjmením a obrázek komponent, ze kterých byly příšerky složeny. Jejich úkolem bylo zjistit, podle jakého klíče byly příšerkám přiřazeny jejich názvy.

Na konci aktivity skládaly novou příšerku dle zadání – překvapivě zjistili, že sice bylo jedno zadání –

ale ve finále několik správných řešení – ostatně tak se tomu v běžném životě děje velmi často.

3) Čtverečkové obrázkyalgoritmus, program

Na čtverečkovém papíře obdržely skupinky obrázek, šifrovací klíč a program, podle kterého lze obrázek nakreslit. Sami si vymysleli svůj obrázek a sestavovali podle daného klíče program.

Následovala večeře v kuchyňce z vlastních zásob a ve druhé třídě zhlédnutí filmu Číslo pět žije.

Druhý den ráno po snídani plnily děti úkoly z celoroční soutěže i Hodiny Codu v PC učebně. Druháčci měli velikou radost, když se jim podařilo tuto Hodinu dokončit.

Pro děti je noc ve škole zpestřením -  mohou poznat atmosféru ztichlé školní budovy.

Učí se odepřít si trochu domácího pohodlí, uskromnit se ve svých požadavcích,  pomoci kamarádovi, podělit se o svou radost i starost. Pro mne je noc ve škole jedna z mála možností, jak mohu děti lépe poznat mimo školní lavici. Cílem akce bylo seznámit děti s tím, že programovat se dá nejen na počítači a v běžném životě programujeme vlastně pořád.

Děti odcházely s hlavou plnou dojmů a v dobré náladě. Plánujeme obdobné akce i v příštím roce.

 

07. 07. 2015 | Lenka Palátová