Dnes je 23. 10. 2019 | Poslední aktualizace 22. 10. 2019

ZŠ – akce

Sběr PET víček

na pomoc pro Leušku a Milánka
pokračování… |16. 04. 2019 | Marie Masopustová

Projektové vyučování

Projektové vyučování představuje v současné době velmi oblíbenou metodu výuku. Mezi její přínosy patří to, že žáky nevede k pouhému memorování, ale poskytuje jim příležitost k praktickému a kreativnímu řešení úkolů, nutí je spolupracovat a převzít odpovědnost za výsledky své práce.
pokračování… |08. 04. 2019 | Lenka Kohoutová

Evropský den jazyků

Celoškolní projekt
pokračování… |21. 02. 2019 | Lenka Kohoutová

Navrhni dům

Tato soutěž měla školní kolo, kdy žáci tvořili 3D model svého vysněného domu v hodinách výtvarné výchovy.
pokračování… |08. 06. 2018 | Lenka Palátová

World Orienteering Day 2018

Středa 23. května 2018 je vyhlášena Mezinárodním dnem orientace (WOD 2018).
pokračování… |19. 05. 2018 | Lenka Palátová

Mladý programátor 2018

Mladý programátor 2018 je celostátní postupová soutěž v programování v jazyce Baltík. Je určena pro děti z obou stupňů základních škol, středních škol a z organizací pracujících s dětmi. Probíhá ve 3 kolech: školním, regionálním a celostátním.
pokračování… |16. 05. 2018 | Lenka Palátová

Plavecká výuka

Od února do začátku dubna absolvovali žáci 3. a 4. třídy plaveckou výuku na Laguně Třebíč.
pokračování… |09. 05. 2018 | Lenka Palátová

Matematický klokan

V pátek 16. března se žáci naší školy již tradičně zapojili do soutěže Matematický klokan.
pokračování… |01. 04. 2018 | Lenka Palátová

Okresní kolo matematické olympiády

Dne 13. března 2018 se konalo okresní kolo Matematické olympiády, kterému předcházelo třídní kolo. Akce se konala na ZŠ TGM v Třebíči. Akce se zúčastnilo 5 žáků ze 4. třídy:
pokračování… |01. 04. 2018 | Lenka Palátová

Poznej Vysočinu

Jednotlivé soutěžní úkoly doplňují a rozšiřují učivo o Kraji Vysočina, jde o testové otázky s možností výběru, v několika případech jde o otázky otevřené - žáci mají přiřazovat a doplňovat informace.
pokračování… |01. 04. 2018 | Lenka Palátová

Olympiáda v českém jazyce

Soutěž je určena žákům 8. a 9.ročníku. Jejím cílem je prokázat vyjadřovací schopnosti a jazykové nadání žáků, rozvíjet dál jejich talent, důraz je kladen na jazykový cit.
pokračování… |01. 04. 2018 | Lenka Palátová

Divadélko pro školy

Divadélko pro školy z Hradce Králové připravilo v podání dvou herců představení pro různé věkové kategorie. Svoje vystoupení přijeli předvést našim žákům do tělocvičny školy ve čtvrtek 22. března 2018.
pokračování… |01. 04. 2018 | Lenka Palátová

Okresní kolo recitační soutěže

Dne 15. března 2018 se konalo Okresní kolo dětské sólové recitace v městské knihovně v Třebiči.
pokračování… |31. 03. 2018 | Lenka Palátová

První pomoc do škol

Již řadu let pořádá Český červený kříž spolu se Záchrannou službou Kraje Vysočina kurz první pomoci pro žáky 8. tříd.
pokračování… |21. 03. 2018 | Lenka Palátová

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 21.2.2018 se v tělocvičně školy sešli žáci 1.stupně, aby si poslechli a podpořili svoje spolužáky na školní recitační soutěži.
pokračování… |06. 03. 2018 | Lenka Kohoutová

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 15.února se žáci 1.stupně sešli v tělocvičně školy, aby podpořili svých 26 spolužáků, kteří zde recitovali.
pokračování… |23. 02. 2017 | Lenka Kohoutová