Dnes je 04. 07. 2020 | Poslední aktualizace 30. 06. 2020


02. 06. 2020

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu

Ředitelka školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění

stanoví

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v  MŠ v měsíci květnu  na částku 100 Kč.

 

Lenka Kohoutová

22. 05. 2020

Prázdninový provoz Mateřské školy Valeč


Od 1. čevence do 31. srpna 2020 bude podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a po domluvě se zřizovatelem přerušen provoz mateřské školy z organizačních důvodů souvisejících se stavebními úpravami v prostorách ZŠ a MŠ Valeč.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Lenka Kohoutová

ředitelka ZŠ a MŠ Valeč

Lenka Kohoutová

05. 05. 2020

Provoz Mateřské školy Valeč v období od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020


Vážení rodiče,

od 11. května bude obnoven provoz naší mateřské školy za podmínek vydaných na základě dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. a platných pro zákonné zástupce dětí a osoby přivádějící děti do MŠ.

Do středy 6. května přihlaste svoje děti ke stravování na email ucetni@zsvalec.cz nebo  telefon 737 252 117.

Podrobnější informace a čestné prohlášení najdete v příloze.

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

Mgr. Lenka Kohoutová

ředitelka školy

 

Pravidla provozu Mateřské školky Valeč

Čestné prohlášení

Lenka Kohoutová

07. 04. 2020

Zápis do Mateřské školy Valeč pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením v ČR budou probíhat zápisy do mateřských škol bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. V době 2. 5. – 16. 5. 2020.

Všechny potřebné dokumenty jsou umístěny na stránkách školy v sekci Dokumenty MŠ a jsou připraveny ve vstupní hale základní školy od 16. 4. 2020. Čtěte pozorně. Nezapomeňte dodat všechny potřebné dokumenty (žádost, přihláška spojená s evidenčním listem, čestné prohlášení - očkování, kopii očkovacího průkazu, souhlas se zasláním registračního čísla, kopii rodného listu dítěte).

1) Vyplňte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2) Vyplňte Přihlášku spojenou s Evidenčním listem dítěte – potvrzení lékaře o očkování doložíte čestným prohlášením – tzn. lékaře v současné situaci nenavštěvujte! Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

a. prohlásí, že je dítě řádně očkované viz. přiložený tiskopis.

b. doloží kopii očkovacího průkazu a vše podepíše.

c. v případě, že se jedná o dítě s povinnou předškolní docházkou, řádné očkování není vyžadováno.

Evidenční list podepíší oba rodiče.

3) Podepište Souhlas se zasláním registračního čísla

4) Přiložte kopii rodného listu dítěte

Po obdržení žádosti Vám e-mailem zašleme registrační číslo, pod kterým budete sledovat rozhodnutí o přijetí, které bude umístěno na stránkách školy v sekci dokumenty MŠ nebo na vstupních dveřích do MŠ. Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Sběr dokumentů probíhá od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Možné způsoby podání potřebných dokumentů:

  1. Datová schránka školy (jwtpemj).
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: materskaskola@zsvalec.cz
  3. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Valeč, Valeč 222, 675 53.
  4. Osobní podání v zalepené obálce do poštovní schránky mateřské školy, která je volně přístupná u vchodu do budovy MŠ.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte. tel. MŠ 739 471 831, Mgr. Simona Kohoutová     MŠ Valeč

Simona Kohoutová

02. 04. 2020

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci březnu a dubnu


Ředitelka školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky v důsledku pandemie Covid - 19

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání:

-         v měsíci březnu 2020 na částku 70 Kč

-         v měsíci dubnu 2020  se úplata nevybírá.

 

Lenka Kohoutová

16. 03. 2020

Oznámení


Mateřská škola Valeč je od 17. 3. 2020 na základě rozhodnutí zřizovatele uzavřena do odvolání.

ředitelka školy

 

Lenka Kohoutová

12. 03. 2020

Doporučení

Žádáme rodiče o ohleduplnost.

Vážení rodiče, vzhledem ke krizové situaci, která nastala, žádáme všechny, kteří mohou zajistit péči o své děti mimo kolektiv  MŠ, aby tak učinili.

Pokud děti o jarních prázdninách pobývaly mimo území republiky, měla by být zvážena jejich karanténa.

Provoz MŠ v pondělí 16. 3. 2020 bude prozatím beze změn a je určen především pro děti rodičů, kteří nemohou individuálně péči o své děti možným způsobem zajist.

O dalším možném provozu MŠ Vás budeme informovat.

Simona Kohoutová

16. 01. 2020

Přednáška pro rodiče

30. 1. v 16. 00 Vás srdečně zveme na odbornou přednášku s názvem

„Proč vést děti ke schopnosti dobře spolupracovat“

– proč týmy zvládnou udělat víc než jednotlivci, dokáže se dítě ve skupině prosadit, ale i podřídit, silné a slabé stránky osobnosti

Přednáška je hrazena z projektu Šablony II

a pro rodiče je zdarma

 

 

Simona Kohoutová

26. 10. 2019

Mateřská škola nebude v průběhu podzimních prázdnin v provozu z důvodu odhlášení všech dětí.

 

Lenka Kohoutová

09. 09. 2019

Vážení rodiče,

první rodičovská schůzka ve školním roce 2019/20

se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 16. 00

v mateřské škole.

Srdečně se na všechny těšíme.

Simona Kohoutová

28. 03. 2019

Zápis do Mateřské školy Valeč pro školní rok 2019/ 2020

Základní škola a Mateřská škola Valeč oznamuje rodičům budoucích předškoláků, že zápis do MŠ Valeč se uskuteční 7. 5. 2019 od 10:00 do 15.00 v prostorách mateřské školy.

Pro urychlení zápisu můžete předem vyplnit předběžnou přihlášku, kterou lze stáhnout na stránkách školy v sekci Dokument MŠ nebo si ji vyzvednout osobně v MŠ.

Na zápis přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, u rozvedených rodičů soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Simona Kohoutová

22. 03. 2019

26. 3. 2019 návštěva Alternátoru v Třebíči

28. 3. Konzultační hodiny

Duben - úklid školní zahrady

11. 4. Divadlo v Třebíči

15. 4. Dopravní hřiště

23. 4. Zápis do ZŠ

7. 5. Zápis do MŠ

Simona Kohoutová

05. 11. 2018

Vážení rodiče, připomínáme některé aktivity mateřské školy

9. 11. od 14. 00 vstupní vyšetření projektu Lokomoce

21. 11. kouzelník v MŠ

22. 11. odborná přednáška v ZŠ

27. 11. vánoční focení

29. 11. konzultační hodiny

 

Simona Kohoutová

02. 09. 2018

Vážení rodiče, v pondělí 3. září začíná další školní rok.

Mateřská škola je otevřena 6. 15 - 16. 00.

Některé děti mají novou značku a také nové místo v šatně.

Děti potřebují přezůvky a náhradní oblečení.

Nové děti potřebují podepsaný hrnek na pití.

První rodičovská schůzka se uskuteční v úterý 11. 9. 2018 v 16. 00 v mateřské škole.

Srdečně se na všechny těšíme.

Simona Kohoutová

27. 03. 2018

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Valči oznamuje rodičům budoucích předškoláčků, že

zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 se uskuteční

ve středu 2. 5. 2018 od 10:00 do 15:00 hod. v prostorách mateřské školy.

Pro urychlení zápisu předem vyplňte a včas odevzdejte předběžnou přihlášku, kterou lze stáhnout na stránkách školy v sekci Dokumenty MŠ nebo získat v MŠ.

Na zápis přineste prosím s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákoného zástupce, u rozvedených rodičů soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Těšíme se na Vás

 

Simona Kohoutová

24. 11. 2015

24. 11. Přednáška pro rodiče předškoláků v 16.15.

26. 11. Konzultační hodiny dle časového rozpisu.

29. 11. vystoupení dětí z MŠ na Zámku Valeč, sraz v 15. 50, vystoupení v 16. 00.

1. 12. Vánoční fotografování.

4. 12. Návštěva z pekla v 11. 00.

11. 12. Cesty Vánočním časem, cena 100,-.

15. 12. Divadlo Vánoční zvoneček vypravuje, cena 100,-.

17. 12. Vánoční odpoledne pro rodiče a děti, začátek v 16.00.

 

Simona Kohoutová

18. 10. 2015

V úterý 20. 10. jedeme do Třebíče do divadla Pasáž. Odjíždíme po svačině. Vybíráme 120,- na cestu a vstupné.

29. 10. a 30. 10. 2015 jsou podzimní prázdniny.

Mateřská škola je v provozu.

Simona Kohoutová

28. 08. 2015

V úterý 1. září začíná nový školní rok.

Provoz MŠ je od 6.15 do 16.00.

Děti si přinesou do školky přezůvky s pevnou patou, pohodlné oblečení do třídy, na vycházku nebo zahradu tepláky, náhradní prádlo, označený hrníček na pití. Děti, které budou po obědě odpočívat si vezmou pyžámko.

Těšíme se na všechny,

paní učitelky z mateřské školy.

První rodičovská schůzka v tomto školním roce se uskuteční           ve čtvrtek 10. 9. 2015 v 16.00 v prostorách mateřské školy.

Simona Kohoutová

07. 06. 2015

Akce mateřské školy na červen

9.6. Piknik a přírodovědná výprava 8.30

11.6.  výlet do ZOO Jihlava, 8.00

15.6. Policie ČR v MŠ 9.30

18.6. rodičovská schůzka pro nově přijaté děti 15.30

23.6. rozloučení se školáky na Zámku Valeč 16.30

25.6. Noc ve spacáku 19.00

29.6. certifikace Přírodní zahrady

30.6. vyhodnocení projektu Malý zahradník

 

Simona Kohoutová

27. 03. 2015

Zápis do Mateřské školy Valeč

Oznamujeme Vám, že zápis do Mateřské školy Valeč na školní rok 2015- 2016 se uskuteční ve středu 29. dubna 2015 od 10.00 do 15.30 hodin v budově MŠ.

Žádost o přijetí do MŠ si můžete vyzvednout denně od 6.15 do 16 hodin v mateřské škole nebo stáhnout na stránkách školy.

 

Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, při střídavé péči, po rozvodu apod. doklad o svěření dítěte do péče.

Simona Kohoutová

11. 02. 2015

Plánované akce MŠ na měsíc únor

17. 2. 2015 se v prostorách mateřské školy uskuteční schůzka rodičů. Začátek v 16. 00 hodin.

24. 2. přijede do mateřské školy divadlo Šikulka a představí tři naučné loutkové pohádky. Vybíráme 50 Kč.

Simona Kohoutová

20. 11. 2014

27. 11. Konzultační hodiny v prostorách MŠ

28. 11. Fotografování v MŠ od 9.00

30. 11. Vystoupení na Zámku Valeč, 16.00                

1. 12. Divadlo Barborka v MŠ

2. 12. Prohlídka Zámku Valeč a prohlídka výstavy

4. 12. Mikulášská nadílka ve spolupráci s DDM Třebíč

16. 12. Divadlo Třebíč, vybíráme 120,-

16. 12. Vánoční posezení v MŠ od 16.00

18.12.  Představení žáků ZŠ v MŠ, začátek v 9.00

Simona Kohoutová

09. 11. 2014

Vážení rodiče, ve čtvrtek 27. 11. 2014 od 16. 00 hod. se uskuteční v prostorách MŠ konzultační hodiny. Z organizačních důvodů Vás žádáme o zapsání času vaší konzultace do formuláře, který je umístěn na nástěnce ve školce.                                                  Děkujeme

Simona Kohoutová

09. 11. 2014

Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. 11. 2014 v 16. 15 hod. se uskuteční v prostorách MŠ přednáška na téma Školní zralost a připravenost. Přednáška je určena pro rodiče dětí z VEVEREK.

Simona Kohoutová

13. 10. 2014

V úterý 21. 10. 2014 jedeme do divadla Pasáž na představení Rákosníček a rybník. Vybíráme 120 Kč.

V sobotu 26. 10. 2014 zveme všechny rodiče a příznivce na tvorbu PŘÍRODNÍ ZAHRADY. Sraz v 9.00 před MŠ. Prosíme o potvrzení účasti předem.


Ve čtvrtek 30.10. 2014 máme divadlo ve škole s názvem Písnička pro draka. Vybíráme 40 Kč.

Simona Kohoutová

25. 09. 2014

Vážení rodiče, od října začínají v MŠ odpolední aktivity Flétnička a Tanečky.

Flétnička začíná v úterý 7. 10. 2014 v 13. 30-14. 00. Děti potřebují svou vlastní flétnu.

Tanečky začínají ve čtvrtek 9. 10. 2014 v 13. 30-14. 00. Děti potřebují pohodlné oblečení a cvičky.

Tyto aktivity budou organizovány každý lichý týden.

Začínáme 41. týdnem.

 

Simona Kohoutová

09. 09. 2014

Nabídka kroužků v MŠ

Vážení rodiče,

v letošním školním roce vám nabízíme kroužek zdravotního dýchání a pískání na zobcovou flétnu.

Kroužek povede paní učitelka Bc. Libuše Morávková a bude probíhat 3 x za měsíc v úterý 13.30 – 14.00 a je doporučen dětem od 4,5 let.

Podmínkou je vlastní flétna / ne z hračkárny/, s jejím výběrem vám paní učitelka ráda poradí.

Děti si procvičí správné dýchání, naučí se několik tónů na flétnu, procvičí se zpěvu sborovému i sólovému. Vše probíhá formou hry.

Zápisné kroužku je 100,- Kč za školní rok.

Další informace vám poskytne paní učitelka Morávková.

 

Taneční kroužek

Kroužek povede paní učitelka Mgr. Simona Kohoutová, bude probíhat 2 x za měsíc ve čtvrtek 13.30 – 14.00 a je určen pro děvčata i chlapce.

Zaměříme se na správné držení těla a koordinaci pohybu. Věnovat se budeme různým tanečním žánrům od lidového po moderní tanec.

Podmínkou jsou cvičky a pohodlné sportovní oblečení.

Zápisné kroužku je 100,- Kč za školní rok.

Další informace vám poskytne paní učitelka Kohoutová.

 

Simona Kohoutová

01. 09. 2014

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na rodičovskou schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 11. 9. 2014 v 16.00 v prostorách mateřské školy.

Kolektiv učitelek MŠ

Simona Kohoutová

28. 08. 2014

V pondělí 1. září začíná nový školní rok.

První den si děti přinesou do školky přezůvky s pevnou patou, pohodlné oblečení do třídy, na vycházku nebo zahradu tepláky, náhradní prádlo, označený hrníček na pití. Děti, které budou po obědě odpočívat si vezmou pyžámko.

Těšíme se na všechny,

paní učitelky z mateřské školy.

Simona Kohoutová

19. 02. 2014

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že zápis do Mateřské školy Valeč na školní rok

2014 - 2015 se uskuteční

ve středu 19. března 2014 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ.

Žádost o přijetí do MŠ si můžete vyzvednout denně od 7 do 15 hodin v mateřské škole.

Vezměte si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, při střídavé péči, po rozvodu apod. doklad o svěření dítěte do péče. Děkujeme.

Eva Jahůdková, ved. učitelka MŠ

 

Eva Jahůdková

29. 01. 2014

Plánované akce do konce školního roku 2013-14:

28. 1. artistické představení na zámku- 40,- Kč

12. 2. pohádka NENÍ DRAK JAKO DRAK (ND Třebíč)- 120,- Kč

18. 2. ČOKOLÁDOVÉ POKUŠENÍ- naučný program, ochutnávka, tvoření- 80,- Kč

25. 3. Maňáskové divadlo Šikulka ve školce- 45,- Kč

6. 5. SVĚT BAREV- interaktivní prezentace, hry s barvami, výrobek- 100,- Kč

3. 6. pohádka JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD (divadlo Pasáž)- 120,- Kč

27. 5. školní výlet do Náměště nad Oslavou, pohádka na zámeckém nádvoří BAJAJA, různé rukodělné činnosti z doby, kdy žili princové a princezny, prohlídka zámeckého parku…- 250,- Kč

6. 6. fotografování

17. 6. Delfín Dilo a podmořský svět- výchovně vzdělávací představení o životě v moři a především o přátelství, lásce rodičů k dětem a radosti ze hry- 40.- Kč

25. 6. zahradní slavnost, rozloučení s dětmi, které odejdou

do 1. třídy ZŠ

Eva Jahůdková

03. 11. 2013


Plánované  akce do konce roku 2013

 9. 9. - 11. 11. předplavecká výuka

 5. 11. Jagababa a tři loupežníci- divadlo Pasáž- 120,- Kč

 8. 11. preventivní screeningové vyšetření očí- 150,- Kč

 9. 11. vítání občánků do života v 10.30- zámek Valeč

25. 11.- fotograf v MŠ- vánoční motiv

 1. 12. účast na rozsvícení vánočního stromu na zámeckém nádvoří

 5. 12. mikulášská nadílka

10. 12. vánoční posezení pro děti a rodiče

Eva Jahůdková