Dnes je 04. 08. 2020 | Poslední aktualizace 15. 07. 2020

Šablony II


Název projektu:
Budoucnost začíná u nás

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014470

Název výzvy:
č. 02_18_063 Šablony II

Stručný popis projektu:
Realizace projektu je zaměřena na aktivity podporující osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráci pedagogických pracovníků, mimoškolní aktivity dětí a žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející ICT.

Cíl projektu:
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Cílové skupiny:
Děti, žáci a pedagogičtí pracovníci mateřské a základní školy a školní družiny.

Harmonogram realizace projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2019
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2021
Doba trvání projektu: 24 měsíců

Z finančních prostředků v celkové výši 1 304 025 Kč hradíme tyto aktivity:

 • Personální podpora ZŠ
 • Projektový den ve škole a mimo školu
 • Klub pro žáky - čtenářský klub, jazykový klub, klub deskových her
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Komunitně osvětová setkání

 • Publicita projektu:
  Leták ke stažení


  Poslední změna: 19. 10. 2019