Mateřská škola

Mateřská škola má dvě třídy, částečně věkově smíšené. 1. třída mladších dětí - Neználci, 2. třída starších dětí - Průzkumníci. Obě třídy jsou vybavené moderním dětským nábytkem, bohatou nabídkou hraček a pomůcek pro danou věkovou skupinu dětí.

K pobytu venku děti využívají přírodní zahradu, na procházky rády chodí do zámeckého parku a okolí mateřské školy.

Provoz mateřské školy

 • provoz MŠ je od 6.15 - 16.00 hodin
 • příchod dětí je do 8.00 hodin
 • budova se z bezpečnostních důvodů uzamyká
 • odchod dětí:
  • po obědě: Neználci 12.00 - 12.10, Průzkumníci 12.30 - 12.40 
  • odpoledne: 14.30 - 16.00

Telefon: 739 471 831
E-mail: materskaskola@zsvalec.cz

Hlavní cíle mateřské školy:

Naším cílem je budovat společenství obce založené na demokratických hodnotách a aktivním přístupu k životnímu prostředí. V centru našeho zájmu stojí tyto cíle:

 • probouzení péče a lásky k přírodě, k životnímu prostředí jako celku
 • pozorování, zkoumání, experimenty a různé činnosti v přírodní zahradě
 • upevňování lidových tradic
 • podpora všestranné tvořivosti, která podnítí rozvoj poznání a učení
 • prevence úrazů - zařazování dopravní výchovy
 • podpora spolupráce s rodinou
 • zařazování polytechnických činností
 • podpora a rozšiřování sportovních aktivit
 • celkový rozvoj osobnosti každého dítěte

Profilace mateřské školy je zaměřena:

 • Ekologicky - na ochranu a rozvoj životního prostředí.
 • Kulturně - upevňování lidových tradic.
 • Osobnostně - prohlubování všestranné tvořivosti, podpory zdraví, zručnosti a spolupráce.  

Organizace dne v Neználcích:

 • 6.15 - 8.00: příchod dětí
 • 6.15 - 8.20: volná hra, komunitní kruh, individuální činnosti
 • 8.20 - 8.30: tělovýchovná chvilka
 • 8.30 - 9.00: hygiena, přesnídávka
 • 9.00 - 9.30: vzdělávací činnosti, individuální činnosti
 • 9.30 - 11.30: příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.30 - 12.00: hygiena, příprava na oběd, oběd
 • 12.00 - 12.10: odchod dětí po obědě
 • 12.00 - 14.00: příprava na odpočinek, relaxace s pohádkou, odpočinek, spánek
 • 14.00 - 14.30: svačina
 • 14.30 - 16.00: volná hra, individuální činnosti, rozchod dětí

Organizace dne v Průzkumnících:

 • 6.15 - 8.00: příchod dětí
 • 6.15 - 8.30: volná hra, individuální činnosti, tělovýchovná chvilka
 • 8.30 - 9.00: komunitní kruh, seznámení s tématem, úkoly
 • 9.00 - 9.20: svačina
 • 9.20 - 9.45: vzdělávací činnosti
 • 9.45 - 11.45: příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.45 - 12.30: hygiena, oběd
 • 12.30 - 12.40: odchod dětí po obědě
 • 12.30 - 14.10: příprava na odpočinek, relaxace s pohádkou, odpočinek, klidné činnosti
 • 14.10 - 14.30: svačina
 • 14. 30 - 16.00: volná hra, individuální činnosti, rozchod dětí

MŠ je zapojena do těchto projektů:

 • Šablony III (informační technologie)
 • Celé Česko čte dětem (předčtenářská gramotnost)
 • Se Sokolem do života (sportovní všestrannost)

Seznamujeme děti:

 • Informační technologie (plnění úkolů na interaktivní tabuli)

Zajišťujeme:

 • návštěvy divadelních představení 
 • program k vítání občánků a rozsvěcení vánočního stromu na zámku
 • andílkovsko - čertovský týden
 • vánoční setkání s rodiči
 • karneval
 • sportovní dny
 • vystoupení ke Dni matek
 • Pasování předškoláků
 • Akademie školy
loader Načítám...

Nejnovější album

Fond Vysočiny
Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský