Školní družina

Provoz družiny

 • Ranní družina: 6:15 - 7:15 hod.
 • Odpolední družina: 11:05 - 16:00 hod.
  • Odpoledne fungují od 12:30 do 13:30 dvě oddělení: 
   • 1. oddělení: žáci 1. - 2. třída 
   • 2. oddělení: žáci 3. - 5. třída 
  • Odpoledne od 13.30 do 16.00 funguje jedno oddělení

Odchody z družiny

 • Odchody z družiny: 12:00 hod., 12:30 hod., 13:30 hod., 15:00 - 16:00 hod.
 • Individuální odchody mimo tuto dobu jsou možné jen ve zcela výjimečných případech, aby nebyla narušována vlastní činnost s žáky.
 • Rodiče si děti vyzvedávají před školou.

Kontakt:

Omlouvání dětí

 • Omluvu nepřítomnosti žáka v družině sdělí zákonný zástupce písemnou formou.

Zaměření aktivit ve ŠD

 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností (sportovní, výtvarné, rukodělné, přírodovědné, hudebně dramatické a literární). Cílem je všestranný harmonický rozvoj žáků.
loader Načítám...

Nejnovější album

Fond Vysočiny
Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský