Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Mgr. Kohoutová Lenka
ředitelka školy
učí: Ma
reditelka@zsvalec.cz

Mgr. Böhmová Marie
zástupkyně ředitelky
učí: Čj, Ov, Vv
bohmova@zsvalec.cz

Mgr. Julinová Ivana
1. ročník
učí: I. stupeň
julinova@zsvalec.cz

Mgr. Brančová Kristýna
2. ročník
učí: I. stupeň
brancova@zsvalec.cz

Pokorná Vladimíra
3. ročník
učí: I. stupeň
pokorna@zsvalec.cz

Mgr. Šimánková Petra
4. ročník
učí: I. stupeň
simankova@zsvalec.cz

Mgr. Říhová Petra
5. ročník
učí: I. stupeň, Nj
rihova@zsvalec.cz

Mgr. Čierna Jarmila
6. ročník
učí: Nj, D, Aj, Rv
cierna@zsvalec.cz

Mgr. Masopustová Marie
7. ročník, koordinátor ICT
učí: M, Inf
masopustova@zsvalec.cz 

Mgr. Peciválová Dana
8. ročník
učí: Čj, Hv, Vv, Ov, Inf
pecivalova@zsvalec.cz

Mgr. Hadrabová Lenka
9. ročník, metodik prevence
učí: Př, Tv, Pč, Rv, Sh
hadrabova@zsvalec.cz

Mgr. Karel Makovička
učí: Tv, Pč, Hv
makovicka@zsvalec.cz

Bc. Mezlíková Zuzana
učí: Aj, Ov
mezlikova@zsvalec.cz

Bc. Petrů Ludmila
učí: F, Ch
petru@zsvalec.cz

Mgr. Slouková Iveta
výchovný poradce
učí: Čj, Z, Vl, Pč
sloukova@zsvalec.cz

Bc. Kuchaříková Ivana
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
kucharikova@zsvalec.cz

Martonová Lucie
asistentka pedagoga
martonova@zsvalec.cz

Bc. Svobodová Lenka
asistentka pedagoga
svobodova@zsvalec.cz

Štruncová Zuzana
asistentka pedagoga
struncova@zsvalec.cz

 Velebová Jana
vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
velebova@zsvalec.cz

Přidáno 20. 7. 2022, autor: J4W Admin

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy