Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Mgr. Lenka Kohoutová
ředitelka školy
učí: M, Hv
reditelka@zsvalec.cz

Mgr. Hana Svobodová
zástupkyně ředitelky
učí: Čj, Vv
svobodovah@zsvalec.cz

Mgr. Helena Stejskalová
1. ročník
učí: I. stupeň
stejskalova@zsvalec.cz

Mgr. Ivana Julinová
2. ročník
učí: I. stupeň
julinova@zsvalec.cz

Mgr. Kateřina Janíčková
3. ročník
učí: I. stupeň
janickova@zsvalec.cz

Mgr. Petra Říhová
4. ročník
učí: I. stupeň, Nj
rihova@zsvalec.cz

Mgr. Petra Šimánková
5. ročník
učí: I. stupeň, Pč
simankova@zsvalec.cz

Mgr. Jakub Šturala
6. ročník, koordinátor ICT
učí: F, Ch, Inf, Tv
sturala@zsvalec.cz

Mgr. Jarmila Čierna
7. ročník
učí: Aj, D, Nj
cierna@zsvalec.cz

Bc. Jaromíra Palátová
8. ročník
učí: Aj, Tv
palatova@zsvalec.cz

Mgr. Lenka Hadrabová
9. ročník, metodik prevence
učí: Př,Ov, Rv, Tv, Pč, Sh, Vv
hadrabova@zsvalec.cz

Mgr. Marie Hlavníčková
učí: M
hlavnickova@zsvalec.cz

Mgr. Karel Makovička
učí: Hv, Pč
makovicka@zsvalec.cz

Mgr. Iveta Slouková
výchovný poradce
učí: Čj, Ov, Z
sloukova@zsvalec.cz

Bc. Ivana Kuchaříková
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
kucharikova@zsvalec.cz

 Lucie Martonová
asistentka pedagoga
martonova@zsvalec.cz

Bc. Naďa Sirotová
asistentka pedagoga
sirotova@zsvalec.cz

Bc. Lenka Svobodová
asistentka pedagoga
svobodova@zsvalec.cz

Jana Velebová
vychovatelka ŠD
velebova@zsvalec.cz

Přidáno 20. 7. 2022, autor: J4W Admin

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský