Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

srdečně Vás s Vašimi dětmi, budoucími prvňáčky, zveme k zápisu do 1. ročníku školního roku 2024/2025.

Zápis proběhne 10. 4. 2024 od 12 do 17 hodin v budově školy. K zápisu se dostaví rodiče nebo zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list a občanský průkaz.

Dokumenty potřebné k zápisu

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pdf/ doc) a zápisní lístek (pdf / doc) nebo vyplnit online přihlášku, která po odeslání vygeneruje žádost o přijetí dítěte.
  • Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf / doc) + doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Sběr dokumentů, které si můžete stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout v MŠ, probíhá od 25. 3. do 5. 4. 2023.

Možné způsoby podání potřebných dokumentů

  • Datová schránka školy (jwtpemj).
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zsvalec@zsvalec.cz.
  • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Valeč, Valeč 222, 675 53.
  • V zalepené obálce do poštovní schránky školy, která je volně přístupná u vchodu do budovy školy.
  • Osobně – nejpozději v den a čas konání zápisu.

Rodiče, kteří se se svými dětmi nemohou dostavit k zápisu ve vyhlášeném termínu, mohou tak učinit individuálně po dohodě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2024.

Na všechny naše budoucí žáky se těší učitelé ZŠ a MŠ Valeč

Mgr. Lenka Kohoutová, ředitelka školy

Přidáno 20. 7. 2022, autor: J4W Admin

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský