Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Valeč má v současné době celkem 9. tříd na 1. a 2. stupni, 2 oddělení školní družiny, 2 třídy mateřské školy, školní jídelnu a výdejnu. 

Do školy dojíždějí žáci z okolních obcí (Třebenice, Plešice, Chroustov, Stropešín, Odunec, Dolní Vilémovice, Koněšín).  

Budova základní školy má dvě spojené části, starou budovu a přístavbu, na které navazuje tělocvična. V přístavbě je umístěna mateřská škola a obecní knihovna. Ve všech třídách základní a mateřské školy a ve školní kuchyni jsou nainstalované rekuperační jednotky.

Škola se nachází uprostřed obce, v klidném prostředí. Je obklopena zelení. Ke škole náleží i školní zahrada s ovocným sadem, dětským hřištěm pro předškoláky a víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem.  

Vedle standardních vyučovacích metod používáme moderní metody vyučování, jako jsou projekty, práce ve skupinách, metody tvořivé školy a činnostního učení.

Od nástupu do 1. třídy u dětí sledujeme jejich specifické potřeby a nadání. K dobrému začlenění těchto dětí přispívá přátelská atmosféra školy a vstřícný přístup učitelů, spolužáků i rodičovské veřejnosti.

Nabídka školy:

 • výuka anglického jazyka od 1. třídy
 • pestrá nabídka zájmových kroužků
 • dostatečná kapacita míst ve školní družině (přednostně pro žáky 1. až 3. tříd)
 • moderně vybavené třídy s interaktivními tabulemi a rekuperačními jednotkami
 • moderní výuka informatiky s využitím robotických pomůcek
 • odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, výtvarné výchovy, školní dílny a cvičná kuchyňka
 • školička pro předškoláky
 • kvalitní zázemí pro sportovní vyžití (víceúčelové školní hřiště, plně vybavená tělocvična)
 • každoroční pořádání lyžařského výcviku a plaveckého výcviku, výlety a exkurze
 • účast na řadě různých vědomostních a sportovních soutěží
 • péče o nadané žáky (vyšší náročnost výuky dle ŠVP)
 • péče o žáky s poruchami učení v rámci integrace
 • prevence patologických jevů
 • školní jídelna s kuchyní
Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský