Dnes je 18. 08. 2019 | Poslední aktualizace 07. 08. 2019

Neučíš se pro rodiče, ani pro učitele, ale pro sebe!

Novinky ze ZŠ

07. 08. 2019

Seznam pomůcek pro žáky

školní rok 2019/2020

 

Pomůcky pro 2. roč.

Pomůcky pro 4. roč.

Pomůcky pro 6. roč.

Pomůcky pro 7. roč.

Lenka Kohoutová

02. 07. 2019

Prázdninový provoz školy

Lenka Kohoutová

01. 07. 2019

Slavnostní zakončení školního roku


Poslední školní den se sešli žáci, rodiče, učitelé a zástupci obce v tělocvičně, aby se slavnostně rozloučili se školním rokem.

Tento den byl pro všechny přítomné odměnou za celoroční úsilí, které vynaložili při každodenních školních povinnostech i mimoškolních aktivitách.

Na závěr žáci 9.ročníku poděkovali učitelům za jejich několikaletou podporu při získávání vědomostí a dovedností. V závěru dostali od paní starostky dárek a několik praktických rad do života.

 

Lenka Kohoutová

Novinky z MŠ

28. 03. 2019

Zápis do Mateřské školy Valeč pro školní rok 2019/ 2020

Základní škola a Mateřská škola Valeč oznamuje rodičům budoucích předškoláků, že zápis do MŠ Valeč se uskuteční 7. 5. 2019 od 10:00 do 15.00 v prostorách mateřské školy.

Pro urychlení zápisu můžete předem vyplnit předběžnou přihlášku, kterou lze stáhnout na stránkách školy v sekci Dokument MŠ nebo si ji vyzvednout osobně v MŠ.

Na zápis přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, u rozvedených rodičů soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Simona Kohoutová

22. 03. 2019

26. 3. 2019 návštěva Alternátoru v Třebíči

28. 3. Konzultační hodiny

Duben - úklid školní zahrady

11. 4. Divadlo v Třebíči

15. 4. Dopravní hřiště

23. 4. Zápis do ZŠ

7. 5. Zápis do MŠ

Simona Kohoutová

05. 11. 2018

Vážení rodiče, připomínáme některé aktivity mateřské školy

9. 11. od 14. 00 vstupní vyšetření projektu Lokomoce

21. 11. kouzelník v MŠ

22. 11. odborná přednáška v ZŠ

27. 11. vánoční focení

29. 11. konzultační hodiny

 

Simona Kohoutová

Poslední články:

Sběr PET víček :: ZŠ – akce dne 16. 04. 2019

na pomoc pro Leušku a Milánka

Marie Masopustová

Šachový kroužek :: ZŠ – zájmová činnost dne 15. 04. 2019

2018/2019

Lenka Kohoutová

Projektové vyučování :: ZŠ – akce dne 08. 04. 2019

Projektové vyučování představuje v současné době velmi oblíbenou metodu výuku. Mezi její přínosy patří to, že žáky nevede k pouhému memorování, ale poskytuje jim příležitost k praktickému a kreativnímu řešení úkolů, nutí je spolupracovat a převzít odpovědnost za výsledky své práce.

Lenka Kohoutová

Zdravotnický kroužek :: ZŠ – zájmová činnost dne 25. 03. 2019

Od letošního školního roku 2018/2019 je nově v ZŠ Valeč pro žáky k dispozici zdravotnický zájmový kroužek.

Lenka Kohoutová

Recyklohraní :: ZŠ – akce dne 22. 02. 2019

Školní recyklační program.

Lenka Kohoutová