Dnes je 24. 06. 2019 | Poslední aktualizace 21. 06. 2019

Neučíš se pro rodiče, ani pro učitele, ale pro sebe!

Novinky ze ZŠ

14. 06. 2019

Školní akademie

Akademie ZŠ Valeč se uskutečnila 11.6.2019 ve valečské sokolovně. Diváci v sále zhlédli moderované pásmo písní, scének a dramatizací. Nechyběla ani recitace. Na pódiu se postupně vystřídaly všechny třídy naší školy. Průvodního slova se ujali žáci 9. třídy, kteří pomáhali i s technickým zabezpečením jednotlivých čísel programu.

Vystupující přistupovali k nácviku i samotnému vystoupení zodpovědně a spolupracovali se svými vyučujícími.

 

A co bylo k vidění?

 1. Předtančení – tanec žákyň 8. třídy
 2. Máme rádi zvířata – recitační a pěvecké pásmo 1. a 2. třídy
 3. Hodina českého jazyka ve 4. třídě – scénka žáků 4. třídy
 4. Sumo dance – tanec žáků 8. třídy
 5. Proč má veverka ocas – pohádka 3. třídy
 6. Starosti s muzikou – píseň žáků3. třídy
 7. Jazykolamy – píseň žáků 5. třídy
 8. Taneční vystoupení 6. třídy
 9. Hodina zeměpisu v 7. A – scénka žáků 7. třídy
 10. Akvabely – vystoupení žáků 8. třídy
 11. Skončili jsme jasná zpráva – píseň žáků9. třídy
 12. Překvapení žáků 1. a 2. třídy

Doufáme, že to bylo příjemně strávené odpoledne.

 

Zpracovala: Mgr. I. Slouková

Marie Masopustová

04. 06. 2019

Konzultační hodiny

středa 5.6.2019 od 16:00 hod. do 18:00 hod.


Vážení rodiče,

pro lepší kontakt s vyučujícími Vám nabízíme možnost využití konzultačních hodin učitelů. Přijďte se informovat o prospěchu a chování svého dítěte a získat odpovědi na otázky, které Vás zajímají.

Těšíme se na Vás.

Zaměstnanci školy

 

Lenka Kohoutová

29. 05. 2019

Slavnostní pasování na čtenáře

Pasování prvňáčků  na čtenáře proběhlo 28.5.2019 v krásném prostředí rytířského sálu na zámku ve Valči.

Slavnostní akci byla přítomna paní starostka Bc. Romana Nováková a paní ředitelka Mgr. Lenka Kohoutová. Děti měly připravený krátký program v podobě básniček a veselé písničky. Před samotným pasováním museli žáci  dokázat, že opravdu umí číst, a to přečtením krátkého textu. Poté byli prvňáci rytířem pasováni na čtenáře a rovněž museli složit čtenářský slib.

Jako odměnu si děti odnesly krásnou knížku, šerpu a text slibu s vlastnoručním podpisem.

Malé čtenáře přišli podpořit rodiče, prarodiče, a za to jim patří velké poděkování.

Pasování se vydařilo, a tak zbývá jen popřát prvňákům, aby se kniha pro ně stala nejlepším kamarádem a celoživotním zdrojem informací a radosti.

V. Pokorná, třídní učitelka 1. třídy

 

Lenka Kohoutová

Novinky z MŠ

28. 03. 2019

Zápis do Mateřské školy Valeč pro školní rok 2019/ 2020

Základní škola a Mateřská škola Valeč oznamuje rodičům budoucích předškoláků, že zápis do MŠ Valeč se uskuteční 7. 5. 2019 od 10:00 do 15.00 v prostorách mateřské školy.

Pro urychlení zápisu můžete předem vyplnit předběžnou přihlášku, kterou lze stáhnout na stránkách školy v sekci Dokument MŠ nebo si ji vyzvednout osobně v MŠ.

Na zápis přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, u rozvedených rodičů soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Simona Kohoutová

22. 03. 2019

26. 3. 2019 návštěva Alternátoru v Třebíči

28. 3. Konzultační hodiny

Duben - úklid školní zahrady

11. 4. Divadlo v Třebíči

15. 4. Dopravní hřiště

23. 4. Zápis do ZŠ

7. 5. Zápis do MŠ

Simona Kohoutová

05. 11. 2018

Vážení rodiče, připomínáme některé aktivity mateřské školy

9. 11. od 14. 00 vstupní vyšetření projektu Lokomoce

21. 11. kouzelník v MŠ

22. 11. odborná přednáška v ZŠ

27. 11. vánoční focení

29. 11. konzultační hodiny

 

Simona Kohoutová

Poslední články:

Sběr PET víček :: ZŠ – akce dne 16. 04. 2019

na pomoc pro Leušku a Milánka

Marie Masopustová

Šachový kroužek :: ZŠ – zájmová činnost dne 15. 04. 2019

2018/2019

Lenka Kohoutová

Projektové vyučování :: ZŠ – akce dne 08. 04. 2019

Projektové vyučování představuje v současné době velmi oblíbenou metodu výuku. Mezi její přínosy patří to, že žáky nevede k pouhému memorování, ale poskytuje jim příležitost k praktickému a kreativnímu řešení úkolů, nutí je spolupracovat a převzít odpovědnost za výsledky své práce.

Lenka Kohoutová

Zdravotnický kroužek :: ZŠ – zájmová činnost dne 25. 03. 2019

Od letošního školního roku 2018/2019 je nově v ZŠ Valeč pro žáky k dispozici zdravotnický zájmový kroužek.

Lenka Kohoutová

Recyklohraní :: ZŠ – akce dne 22. 02. 2019

Školní recyklační program.

Lenka Kohoutová