Dnes je 04. 07. 2020 | Poslední aktualizace 30. 06. 2020

Budoucnost začíná u nás.

Novinky ze ZŠ

21. 06. 2020

Ukončení školního roku

Vážení rodiče,

ministerstva školství a zdravotnictví dále uvolnila epidemiologická opatření, z čehož vyplývá, že bude možné i na naší škole vydat dne 30. 6. vysvědčení všem žákům, tzn. i těm, kteří se dosud nezúčastnili školních aktivit 1. či 2. stupně. Podmínkou bude absence příznaků respiračních nemocí a vyplněné Čestné prohlášení, ale jen tehdy, pokud se setkáme s žákem poprvé, a rouška.

Děkujeme za spolupráci

 

Organizace  ukončení školního roku

Čestné prohlášení

Lenka Kohoutová

21. 06. 2020

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků


Srdečně zveme zákonné zástupce našich nově přijatých žáčků na setkání, na kterém se dozvíte základní informace ohledně organizace, pomůcek, družiny, stravování, průběhu prvního školního dne apod.

Letos jsme se rozhodli z důvodů mimořádných opatření uskutečnit tradiční schůzku ve středu 26. srpna v 16:00 hod. v 1. třídě. Schůzky se účastní vedení školy, třídní učitelka a vychovatelka školní družiny.

Těšíme se na setkání s Vámi

 

Pomůcky pro 1. ročník

Lenka Kohoutová

01. 06. 2020

Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 mohou žáci 2. stupně základních škol s platností od pondělí 8. 6. 2020 nastoupit k nepravidelné výuce ve svých školách.

Účast žáků ve škole je dobrovolná. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro návrat dítěte do školy, musí vzít na vědomí, že bude výuka probíhat v souladu s řadou přísných hygienických opatření. O jejich dodržování budou žáci poučeni v průběhu prvního dne výuky.

Vzhledem k organizačním možnostem naší školy můžeme nabídnout účast žáků jedenkrát týdně po ročnících. Jednotlivé skupiny budou naplňovány do počtu 15 žáků. V prostorách školy se budou pohybovat s nasazenou rouškou v rozestupu 2 m. Žák musí mít min. 2 roušky na den. Po vstupu do školy si žáci ruce ošetří dezinfekcí.

Ve 12:30 hod. půjdou žáci na oběd nebo domů. Obědy si v případě zájmu přihlaste do středy 3. 6. na tel. 737 252 117 (i SMS) nebo 561 200 005, případně e-mailem na adresu ucetnivalec@seznam.cz.

Pokud budete dítě do školy posílat, seznamte se s čestným prohlášením, zda vaše dítě splňuje veškeré podmínky ke vstupu do školy. Toto vyplněné prohlášení odevzdá žák učiteli při prvním vstupu do školy, bez něho se konzultací nemůže zúčastnit.  Účast ve výuce potvrdíte třídnímu učiteli nejpozději do čtvrtka 4. 6. odevzdáním vyplněné žádosti o přítomnosti dítěte ve škole (viz níže) emailem nebo využitím poštovní schránky školy.

Do odvolání platí vzdělávání na dálku. Žákům budou i nadále poskytovány úkoly.

Těšíme se na žáky a děkujeme Vám za spolupráci při této organizační záležitosti.

 

Žádost o návrat žáka 2.st. do školy

Čestné prohlášení

Rozvrh 2.stupeň 8. 6. - 12. 6.

Rozvrh 2. stupeň 15. 6. - 19. 6.

Rozvrh 2. stupeň 22.6. - 26. 6.

Lenka Kohoutová

Novinky z MŠ

02. 06. 2020

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu

Ředitelka školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění

stanoví

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v  MŠ v měsíci květnu  na částku 100 Kč.

 

Lenka Kohoutová

22. 05. 2020

Prázdninový provoz Mateřské školy Valeč


Od 1. čevence do 31. srpna 2020 bude podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a po domluvě se zřizovatelem přerušen provoz mateřské školy z organizačních důvodů souvisejících se stavebními úpravami v prostorách ZŠ a MŠ Valeč.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Lenka Kohoutová

ředitelka ZŠ a MŠ Valeč

Lenka Kohoutová

05. 05. 2020

Provoz Mateřské školy Valeč v období od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020


Vážení rodiče,

od 11. května bude obnoven provoz naší mateřské školy za podmínek vydaných na základě dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. a platných pro zákonné zástupce dětí a osoby přivádějící děti do MŠ.

Do středy 6. května přihlaste svoje děti ke stravování na email ucetni@zsvalec.cz nebo  telefon 737 252 117.

Podrobnější informace a čestné prohlášení najdete v příloze.

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

Mgr. Lenka Kohoutová

ředitelka školy

 

Pravidla provozu Mateřské školky Valeč

Čestné prohlášení

Lenka Kohoutová

Poslední články:

Hádanky pro každý den... :: Družina akce dne 17. 05. 2020

Jak rychle vyřešíš hádanky a labyrint?

Jana Velebová

Živočichové všude kolem nás :: Družina akce dne 16. 05. 2020

Ověř si své znalosti

Jana Velebová

Znovu do ZOO :: Družina akce dne 15. 05. 2020

Slon - největší žijící savec

Jana Velebová

Lovecký pes - úkol pro malé myslivečky :: Družina akce dne 14. 05. 2020

Lovecký pes - věrný pomocník a přítel

Jana Velebová

Na návštěvě v ZOO - medvěd hnědý :: Družina akce dne 12. 05. 2020

Medvěd hnědý - znáš mě dobře?

Jana Velebová