Dnes je 23. 10. 2019 | Poslední aktualizace 22. 10. 2019

Neučíš se pro rodiče, ani pro učitele, ale pro sebe!

Novinky ze ZŠ

18. 10. 2019

VIDA centrum Brno

V úterý 15. října 2019 jsme byli ve Vida centru v Brně.

Autobus pro nás přijel o půl osmé ke škole. Společně s námi jeli i třeťáci a páťáci. Cesta trvala asi hodinu. Některé děti se v autobuse nudily, ale většina se velmi těšila. Když jsme dojeli k Vida centru, paní učitelky nám šly koupit lístky, abychom mohli jít na naučný program. V šatně jsme si odložili věci. Oblékli jsme si bílé pláště, abychom vypadali jako vědci. V laboratoři jsme dělali spoustu pokusů, například pokus se suchým ledem, který se měnil v mlhu, pokus s octem a jedlou sodou, kdy se nám nafoukla rukavice, pokus s olejem a vodou a další. Dozvěděli jsme se, že olej plave na vodě. Všechny tyto pokusy byly zaměřeny na skupenství látek a jejich přeměnu. Potom jsme si mohli samostatně vyzkoušet mnoho zajímavých věcí. Také jsme byli na představení s „mistrem Uchem“, který nás seznamoval se záhadami zvuku.

Cesta zpět rychle uběhla a ve škole jsme stihli oběd.

Žáci 4.třídy

Lenka Kohoutová

01. 10. 2019

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Lenka Kohoutová

30. 09. 2019

Evropský den jazyků

photo5812.jpg V pátek 27. 9. proběhlo na naší škole projektové vyučování věnované Evropskému dni jazyků.

První stupeň pojal projekt hravou formou. Žáci 1. a 2. třídy zpívali a rytmizovali anglickou písničku, malovali vlajky, učili se anglické barvičky. Žáci 3. a 4. ročníku plnili rozmanité úkoly na připravených stanovištích. Přiřazovali například obrázky zemí k vlajkám, poznávali české státní symboly, hráli pexeso se symboly různých evropských zemí, vyrobili si vlastní vlajku evropské země apod.

1. - 8. ročník se prostřednictvím prezentací seznamoval s vybranými evropskými zeměmi a svoje znalosti pak měli žáci možnost ověřit při plnění rozmanitých úkolů.

9. ročník pomáhal při zajištění organizace celé akce.

Projektové vyučování pomohlo žákům obohatit si znalosti evropských zemí a jazyků, uvědomit si kulturní odlišnosti mezi národy a seznámit se se zvyky, tradicemi a životním stylem jednotlivých zemí.

Jarmila Čierna

Lenka Kohoutová

Novinky z MŠ

09. 09. 2019

Vážení rodiče,

první rodičovská schůzka ve školním roce 2019/20

se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 16. 00

v mateřské škole.

Srdečně se na všechny těšíme.

Simona Kohoutová

28. 03. 2019

Zápis do Mateřské školy Valeč pro školní rok 2019/ 2020

Základní škola a Mateřská škola Valeč oznamuje rodičům budoucích předškoláků, že zápis do MŠ Valeč se uskuteční 7. 5. 2019 od 10:00 do 15.00 v prostorách mateřské školy.

Pro urychlení zápisu můžete předem vyplnit předběžnou přihlášku, kterou lze stáhnout na stránkách školy v sekci Dokument MŠ nebo si ji vyzvednout osobně v MŠ.

Na zápis přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, u rozvedených rodičů soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Simona Kohoutová

22. 03. 2019

26. 3. 2019 návštěva Alternátoru v Třebíči

28. 3. Konzultační hodiny

Duben - úklid školní zahrady

11. 4. Divadlo v Třebíči

15. 4. Dopravní hřiště

23. 4. Zápis do ZŠ

7. 5. Zápis do MŠ

Simona Kohoutová

Poslední články:

TJ Sokol :: ZŠ – zájmová činnost dne 12. 10. 2019

nabídka cvičení pro školní rok 2019/2020

Lenka Kohoutová

Zájmová činnost :: ZŠ – zájmová činnost dne 12. 10. 2019

2019/2020

Lenka Kohoutová

Plánované akce 2019/20 :: MŠ – akce dne 24. 09. 2019

Simona Kohoutová

Plánovanéakce MŠ 2018/19 :: MŠ – akce dne 09. 09. 2019

Simona Kohoutová

Plánované akce 2016/17 :: MŠ – akce dne 09. 09. 2019

Simona Kohoutová