Dnes je 21. 09. 2019 | Poslední aktualizace 19. 09. 2019

Neučíš se pro rodiče, ani pro učitele, ale pro sebe!

Novinky ze ZŠ

19. 09. 2019

 

ří – projekt o dopravní výchově na I. stupni základní školy.

Projekt bude probíhat po celý měsíc a bude prostupovat všemi předměty i volnočasovou činností ve školní družině.

Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu!

Je třeba na děti systematicky působit a seznámit je s tím, jaká nebezpečí je mohou na ulici a silnici potkat!

Děti se naučí:

- dopravní předpisy, dopravní značky

- jak se bezpečně a ohleduplně chovat v silničním provozu

- jak se správně pohybovat po komunikacích, správné přecházení vozovky

- dopravní značení i výbavu jízdního kola

- odpovědnosti za chování na pozemních komunikacích…

20. září – projektový den „BEZPEČNOST V DOPRAVĚ“

Lenka Kohoutová

03. 09. 2019

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 proběhlo v pondělí 2. září. Žáci se spolu s učiteli sešli v prostorách tělocvičny. Mezi pozvanými hosty byla paní starostka, pan farář a rodiče žáků první třídy. Po úvodním slovu ředitelky školy se představili svým spolužákům prvňáčci s třídní učitelkou K. Brančovou. Poté žáci devátých tříd uvítali své nejmladší spolužáky kytičkou. Na závěr paní starostka popřála žákům, vyučujícím i rodičům úspěšný nový školní rok.

Lenka Kohoutová

29. 08. 2019

Informace k začátku školního roku 2019/2020


Organizace výuky v prvním školním týdnu:


pondělí 2.9. – v 7:30 hod. bude v tělocvičně školy slavnostně zahájen školní rok. Po skončení odejdou žáci s třídními učiteli do tříd, kde proběhne třídnická hodina.

Školní družina bude fungovat pro přihlášené žáky.

 

úterý 3.9. – vyučování v 1. ročníku skončí po 3. vyučovací hodině v 10:10 hod.,

2. – 9. ročník – 1. + 2. vyuč. hodina třídnické práce, 3. – 5. hodina dle rozvrhu, odpolední výuka odpadá.

Školní družina již od tohoto dne funguje v běžném režimu.

Školní jídelna zahajuje provoz pro žáky.

 

středa 4.9. – vyučování v 1. ročníku skončí po 4. vyučovací hodině v 11:05 hod. Ostatní třídy mají výuku dle rozvrhu.

 

čtvrtek 5.9. - ve všech třídách již výuka dle rozvrhu.

 

pátek 6.9. – výuka dle rozvrhu.

 

Stejně jako v loňském školním roce budou mít žáci naší školy možnost navštěvovat kroužky. Rozpis kroužků dostanou děti první školní den. Kroužky zahájí svou činnost od října do konce května a jejich cena za pololetí je 100,- Kč.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na třídní učitele nebo vedení školy.

 

Těšíme se na Vás a přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku.

 

Mgr. Lenka Kohoutová

ředitelka školy

 

 

Lenka Kohoutová

Novinky z MŠ

09. 09. 2019

Vážení rodiče,

první rodičovská schůzka ve školním roce 2019/20

se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 16. 00

v mateřské škole.

Srdečně se na všechny těšíme.

Simona Kohoutová

28. 03. 2019

Zápis do Mateřské školy Valeč pro školní rok 2019/ 2020

Základní škola a Mateřská škola Valeč oznamuje rodičům budoucích předškoláků, že zápis do MŠ Valeč se uskuteční 7. 5. 2019 od 10:00 do 15.00 v prostorách mateřské školy.

Pro urychlení zápisu můžete předem vyplnit předběžnou přihlášku, kterou lze stáhnout na stránkách školy v sekci Dokument MŠ nebo si ji vyzvednout osobně v MŠ.

Na zápis přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, u rozvedených rodičů soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Simona Kohoutová

22. 03. 2019

26. 3. 2019 návštěva Alternátoru v Třebíči

28. 3. Konzultační hodiny

Duben - úklid školní zahrady

11. 4. Divadlo v Třebíči

15. 4. Dopravní hřiště

23. 4. Zápis do ZŠ

7. 5. Zápis do MŠ

Simona Kohoutová

Poslední články:

Plánovanéakce MŠ 2018/19 :: MŠ – akce dne 09. 09. 2019

Simona Kohoutová

Plánované akce 2016/17 :: MŠ – akce dne 09. 09. 2019

Simona Kohoutová

Plánované akce 2015/16 :: MŠ – akce dne 09. 09. 2019

Co nás všechno čeká

Simona Kohoutová

Sběr PET víček :: ZŠ – akce dne 16. 04. 2019

na pomoc pro Leušku a Milánka

Marie Masopustová

Šachový kroužek :: ZŠ – zájmová činnost dne 15. 04. 2019

2018/2019

Lenka Kohoutová