Adaptační dopoledne

Ve čtvrtek 8. září proběhlo na naší škole adaptační dopoledne.

Každý třídní učitel si nachystal ve spolupráci s metodikem prevence pro svoji třídu program, jehož cílem bylo vytvoření pozitivních vztahů ve třídě, snaha o rozvoj spolupráce a předcházení vzniku patologických jevů. Ve třídách s novými žáky byly zařazeny aktivity pro jejich začlenění.

Adaptační dopoledne proběhlo v přátelské atmosféře. Žáci i učitelé si tento společně strávený čas nejen užili, ale především prohloubili vzájemnou spolupráci a důvěru.

Mgr. L. Hadrabová, metodik prevence

Přidáno 8. 9. 2022, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský