Adaptační kurz 6. ročníku

Ve dnech 7. - 8. září se žáci šestého ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v autokempu Borovinka v Koněšíně, kam se vydali spolu s třídním učitelem Šturalou a paní učitelkou Šimánkovou.
Adaptační kurz 6. ročníku

Cestu do kempu zvládli pěší turistikou, která byla doplněna tvůrčí hrou v průběhu odpočinkové pauzy.

V odpoledním programu, který byl plný skupinových her, žáci zapojili jak svá těla, tak i své kreativní dovednosti. Při večerním posezením u ohně si společně zazpívali za doprovodu kytar. Poslední částí večerního programu byla stezka odvahy a společné hledání pokladu.

Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným žákům za hezky strávený společný čas, panu učiteli Makovičkovi za kytarový doprovod a v neposlední řadě paní učitelce Šimánkové za pomoc s organizací aktivit.

 

Mgr. Jakub Šturala, třídní učitel 6. ročníku

Přidáno 16. 9. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský