Bobřík informatiky

Naše škola se i v letošním roce zapojila do mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky.

Žáci 4. – 9. třídy měli možnost poměřit své schopnosti v zajímavých úkolech z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Cílem této soutěže je seznámit žáky s tím, že informatika není totéž co ovládání počítače.

V kategorie Mini soutěžili žáci 4. a 5. třídy ve dvojicích, alespoň 120 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 12 soutěžících.

Nejlepší řešitelé této kategorie:

  1. Š. Vender a T. Pelikán (získali plný počet bodů – 192 b)
  2. L. Švestková a L. Zahrádková (172 b)
  3. – 4. M. Vrbková a M. Doležal (144b) a D. Doležal a J. Kovanda (144b)

V kategorii Benjamin soutěžili žáci 6. a 7. třídy, alespoň 120 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stali 2 soutěžící.

Nejlepší řešitelé této kategorie:

  1. A. Veselá (168 b)
  2. M. Filipec (152 b)

V kategorii Kadet soutěžili dobrovolníci z 8. a 9. třídy. V této kategorii nebyl nikdo úspěšným řešitelem.

 

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům!

Přidáno 28. 11. 2022, autor: Dana Peciválová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský