Den mateřského jazyka

V týdnu od 27.2. do 3.3.2023 se všichni žáci pod vedením svých vyučujících českého jazyka zapojili do projektu k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka. Cílem bylo připomenout význam mateřského jazyka a vyzkoušet si plnění netradičních úkolů.

Úkoly pro jednotlivé ročníky:

 1. třída
 • žáci si vyslechli pohádku a nakreslili k ní obrázek
 1. třída
 • žáci se seznámili s pojmem rým a společně vytvářeli rýmy
 1. třída
 • žáci si společně vyrobili a zahráli jazykové pexeso
 1. třída
 • žáci pracovali se Slovníkem spisovné češtiny
 1. třída
 • žáci doplňovali vhodná slova do neúplného textu
 1. třída
 • žáci pracovali se Slovníkem cizích slov
 1. třída
 • žáci se seznámili s českými příslovími
 1. třída
 • žáci vysvětlovali hesla z blogů a sociálních sítí
 1. třída
 • žáci si ověřili znalost nespisovného jazyka

Všichni přistupovali k řešení úkolů zodpovědně.

 

                                                                                                          Mgr. Iveta Slouková, učitelka českého jazyka

 

Přidáno 13. 3. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský