Den Země - projektová výuka na 1. stupni

Každoročně probíhá na naší škole projektové vyučování ke Dni Země.
Den Země - projektová výuka na 1. stupni

Žáci 1., 2. a 3. ročníku byli rozděleni do smíšených družstev a na deseti stanovištích plnili zábavné úkoly s ekologickou tématikou. Jelikož nám nepřálo počasí, celá akce probíhala v prostorách školy. Po vyhodnocení byla nejlepší družstva odměněna medailemi.

Celá akce se vydařila. Žáci si zábavnou formou ověřili a doplnili svoje znalosti z oblasti ochrany životního prostředí.

V. Pokorná, třídní učitelka 3. ročníku

 

V pondělí 24. 4. oslavili žáci ze 4. a 5. třídy Den Země společnou šipkovanou. Nejdříve vyšli ze školy čtvrťáci, vyznačili trasu šipkami a poschovávali úkoly pro páťáky. Na posledním stanovišti s úkolem se děti schovaly. Poté se třídy v šipkované vystřídaly. Venku jsme strávili 1. a 2. vyučovací hodinu.

Žáci si pomocí zadaných úkolů zopakovali názvy některých rostlin, zvířat. Povídali jsme si o třídění odpadu, trochu jsme si i zasportovali a zazpívali.

Společnou vycházku jsme si užili.

 

Mgr. Petra Říhová, Mgr. Petra Šimánková - třídní učitelky 5. a 4. ročníku

Přidáno 28. 4. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský