Divadelní představení

Na konci září nás opět navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové.

 Pro nejmenší diváky, tedy žáky 1. stupně a předškoláky z MŠ, byla připravena Nová dobrodružství veverky Zrzečky. Děti prožívaly veselé i napínavé příběhy spolu s lesními zvířaty. Do příběhu byla vhodně vtažena environmentální tematika, na kterou děti zcela správně reagovaly a ochotně spolupracovaly. S příběhy zvířecích postaviček děti dále pracovaly v hodině slohového vyučování.

Pro žáky druhého stupně bylo připraveno představení s názvem Divadelní cestopis. Díky práci herců byly nápaditou a zábavnou formou předávány literární poznatky od renesance po realismus.  V obou zmíněných představeních byli žáci vtahováni do děje a stávali se na chvíli jeho účastníky. Síla potlesku byla důkazem, že se představení líbila.

Mgr. M. Böhmová, zástupkyně ředitelky

Přidáno 11. 10. 2022, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský