Evropský den jazyků – projektový den žáků 1. – 9. ročníku

Projektovým dnem jsme oslavili 29. 9. 2023 Evropský den jazyků. Cílem je propagovat studium jazyků, uvědomit si jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy.
Evropský den jazyků – projektový den žáků 1. – 9. ročníku

Život a památky v Anglii si přiblížili žáci 1. stupně. 1. a 2. třída vyráběla vějíř s motivem této země a žáci 3. a 4. třídy si navrhovali vzor látky na tričko a šaty a ochutnávali pokrmy.

Žáci 5. třídy poznávali Slovensko nejen získáváním znalostí ve třídě, ale také dovednostmi ve cvičné kuchyňce. Připravili pokrmy typické pro naše sousedy.

Žáci 2. stupně byli ve třídách rozděleni do skupin, ve kterých si vylosovali ve formě puzzle stavby dané země. Vyhledávali a zpracovávali informace o Velké Británii, Německu, Rakousku, Belgii, Francii, Itálii a Nizozemí.  Výstupem projektového vyučování byly prezentace, se kterými žáci 2. stupně vystoupili v tělocvičně.

Žáci v průběhu projektového dne získali a obohatili si vědomosti o významných zemích a památkách Evropy.

 

Mgr. Hana Svobodová, zástupkyně ředitelky

Přidáno 3. 10. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský