Evropský den jazyků v 5. třídě

Evropský den jazyků se pro 5. třídu nesl v duchu slovenského jazyka a slovenských jídel. První dvě hodiny se žáci seznamovali se slovenštinou, pracovali s google - překladačem, zapisovali si nová slovíčka, učili se výslovnost a malovali obrázky.
Evropský den jazyků v 5. třídě

Poté svoje nové poznatky ztvárnili ve skupinách na velkoformátové papíry, kam nalepili nová slovíčka, která byla doplněna malovanými obrázky ovoce a zeleniny pro lepší názornost a kreativní ztvárnění.

V přípravných hodinách českého jazyka se rozdělili do skupin, hledali recepty na webových stránkách a zpracovávali informace o potřebných surovinách k přípravě typických slovenských jídel.

Další tři hodiny se učili novým pracovním dovednostem a jak bezpečně používat kuchařské náčiní - vařili, spolupracovali, komunikovali ve skupinách, rozdělovali si role. Výsledkem byly čtyři slovenská jídla - halušky, Granadýr, buchta se švestkami a pomazánka na chleba.

Na závěr si vyzkoušeli servírování a samozřejmě úklid svého pracovního místa. Všichni žáci byli nadšeni z výsledků své práce, odcházeli s pracovním nasazením, motivování pro použití těchto dovedností a zkušeností pro život. O své poznatky a chutné výtvory se podělili s ostatními spolužáky a zaměstnanci školy.

 

Mgr. Petra Šimánková, třídní učitelka 5. ročníku

 

Přidáno 3. 10. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský