Evropský den jazyků

Dne 26. 9. proběhlo na naší škole projektové vyučování věnované Evropskému dni jazyků. Evropským dnem jazyků si připomínáme nejen jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, ale také nutnost učit se cizí jazyky.

Již v průběhu září probíhaly v hodinách výtvarné výchovy přípravy, aby byla škola v den projektového vyučování vyzdobená výtvory žáků s evropskou tématikou. V den D na žáky druhého stupně čekalo osm stanovišť zaměřených na osm významných evropských zemí – Velkou Británii, Španělsko, Itálii, Francii, Německo, Polsko, Rakousko a Maďarsko. Po příchodu do školy si nejprve žáci 6. – 8. ročníku došli do ředitelny vylosovat, na kterém stanovišti budou pracovat. Vznikly tak skupinky žáků smíšené z různých ročníků, které podle zadaných otázek vyhledávaly a zpracovávaly informace k jednotlivým zemím a zakreslovaly významná místa a památky do předem připravené slepé mapy. Velice důležitou roli měli žáci deváté třídy, kteří se rozdělili do dvojic a každá dvojice sesbírala nejdůležitější informace k jedné evropské zemi. Tyto informace přednesli skupinkám žáků, které dostali na starosti. Výsledkem projektového vyučování byly velice zdařilé prezentace, se kterými žáci vystoupili v tělocvičně.

Projektové vyučování bylo tentokrát určeno pro žáky druhého stupně, ale ani mladší spolužáci nepřišli zkrátka. Evropskému dni jazyků se věnovali v průběhu výuky a navíc se přišli podívat na prezentace žáků druhého stupně do tělocvičny a náramně si to užili.

Mgr. Jarmila Čierna, učitelka německého a anglického jazyka

Přidáno 26. 9. 2022, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský