Hudební červen aneb hrajeme a zpíváme rádi

Poslední měsíc školního roku se ve školách opakuje probrané učivo nebo jezdí na výlety. Letos se naši žáci v červnu zapojili i do několika hudebních akcí.
Hudební červen aneb hrajeme a zpíváme rádi

Ve dnech 13. 6. a 21. 6. si ve školních kolech pěveckých soutěží 1. - 9. ročníku zazpívali sólisté, dua i skupiny nadaných zpěváků. Někteří se dokonce sami doprovázeli na hudební nástroje. Porota složená z pedagogů i spolužáků ocenila  tři místa diplomem a cenami.

Vítězové byli všichni, kteří našli odvahu a s nadšením zazpívali a zahráli před svými spolužáky.

Setkání rodičů a žáků se konalo 21. 6. v jídelně školy.  Hudební akademii, na které zahrály a zazpívaly třídy známé písně, zorganizoval náš kolega Mgr. K. Makovička. Zpívali mladší, starší, chlapci i děvčata, učitelé i rodiče. Zpívali různé žánry a rytmy každý dle svých pěveckých schopností.  Jedno měli po celou dobu hudební akademie společné, dobrou náladu a chuť zpívat z plných plic. 

Červnové hudební akce jsou důkazem, že hudební výchova a zpěv patří nejen do školy, ale i do každodenního života.

Děkujeme panu učiteli, že po celý rok lásku ke zpěvu, hře na kytaru a hudbě u našich žáků s velkým nasazením podporoval.

 

Mgr. Lenka Kohoutová, ředitelka školy

 

Přidáno 28. 6. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský