Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2023/2024

 

Název zájmového útvaru

Doba činnosti

Vedoucí kroužku

 

Zájmové kluby

 

 

1.

Zájmová angličtina (3.- 5.r.)

Úterý 12.30 – 14.00 hod.

Jarmila Čierna

2.

Zájmová angličtina (7. - 8.r.)

 

Středa 13:15 – 14.15 hod.

Jaromíra Palátová

3.

Šachy (2. – 6. třída)

 

Úterý 12.30 – 14. 00 hod.

Petra Říhová

 

Zájmové aktivity v rámci ŠD

 

 

3.

Máme rádi přírodu – malí myslivečci  (účastníci ŠD)

Středa 13.30 – 15.00 hod.

Jana Velebová

4.

Keramika (účastníci ŠD)

Čtvrtek 13.30 – 15.00 hod.

Jana Velebová

 

Zájmové kroužky

 

 

5.

Keramika (1. – 9. třída)

Úterý 15.00 – 16.30 hod.

Věra Čaňková

6.

Zpívání (1. – 5. třída)

Úterý 12.30 – 13.30 hod.

Helena Stejskalová

7.

Taneční (3. – 6. třída)

Středa 12.30 – 13.30 hod.

Petra Šimánková

8.

Interhrátky (2. – 3. třída)

Středa 12.30 – 13.30 hod.

Ivana Julinová

9.

Sportovní (3. – 6. třída)

Pondělí 12.30 – 13.30 hod.

Petra Šimánková

10.

Florbal (1. – 9. třída)

Středa 13.00 – 14.00 hod.

Marek Zadražil

11.

Kytara (1. – 9. třída)

Úterý 14.30 – 15.30 hod.

Karel Makovička

12.

Volejbal (6. – 9. třída)

Středa 14.00 – 15.30 hod.

Romana Nováková

13.

Zájmová čeština (9. třída)

 

Středa 13.15 – 14.00 hod.- L

Iveta Slouková

15.

Zájmová matematika (9. třída)

 

Středa 13.15 – 14.00 hod.- S

Marie

Hlavničková

Přidáno 31. 8. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský