Oznámení rodičům a zákonným zástupcům žáků ZŠ Valeč

Vážení rodiče, dne 28. 2. 2023 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášen projekt zaměřený na bezplatné stravování ve školách a školských zařízení. Podpora školního stravování bude zaměřena na děti věkové kategorie 3 – 15 let.

Cílem projektu je zajistit dětem pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Především se jedná o děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin, v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

Pro zapojení do projektu bude postačovat doložení Čestného prohlášení zákonného zástupce, jehož rodina se nachází v hmotné nouzi. Pravdivost bude nutné doložit dokladem o pobírání dávek hmotné nouze, který bude přílohou čestného prohlášení.

Z toho důvodu žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem o bezplatné stravování a splňují výše uvedené podmínky, aby kontaktovali do 12. května 2023 vedoucí školní jídelny paní Palátovou telefonicky na t.č. 737252117 nebo písemně e-mailem: ucetnivalec@seznam.cz.

 

Palátová Marie                                                                               Mgr. Lenka Kohoutová

vedoucí školní jídelny                                                                  ředitelka školy

 

Přidáno 27. 4. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský