Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 10. se zájemci z 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, ve které testovali své znalosti z oblastí fyziky, přírodopisu, chemie, zeměpisu a matematiky.
Přírodovědný klokan

Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Mezi nejlepší řešitele za naši školu se zařadili: H. Čachotská (9. ročník), P. Pavlátová (9. ročník) a M. Pelikán (8. ročník)

Nejen vítězům, ale i všem zúčastněným žákům, kteří projevili zájem o aktivitu nad rámec povinné výuky, děkujeme za zapojení do soutěže.

 

Mgr. J. Šturala, vedoucí PK přírodovědných předmětů

 

Přidáno 13. 10. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský