Přírodovědný klokan

Ve středu 12.10.2022 se žáci 8. a 9. ročníku měli možnost zúčastnit soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc.

Jejím cílem je vzbudit zájem žáků o přírodovědné a technické obory. Úkolem bylo vyřešit 24 otázek z oborů fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. V kategorii Kadet soutěžilo celkem 11 žáků. Nejlepšími řešiteli se stali Jiří Krátký a Simona Filipcová z 9. ročníku a Klára Řezáčová Z 8. ročníku.

Mgr. Iveta Slouková, učitelka zeměpisu

Přidáno 12. 10. 2022, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský