Program k volbě povolání

V úterý 16.5.2023 navštívili žáci 8. ročníku program k volbě povolání na třebíčském úřadu práce.

Programem je provedla pracovnice IPS Třebíč, kariérová poradkyně Ing. Vybíralová. Žáci získali základní informace o systému středních škol v ČR a o středních školách na okrese Třebíč, vyplňovali dotazníky týkající se jejich zájmů a pracovali s tzv. profesiogramy (soubory informací k jednotlivým povoláním). V závěru programu měli zájemci možnost klást dotazy ke konkrétním studijním oborům a povoláním, o které projevili zájem.

Všichni žáci pracovali se zaujetím.

Druhá schůzka by měla proběhnout na podzim 2023.

Mgr. I. Slouková, výchovná poradkyně

 

Přidáno 18. 5. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský