Program k volbě povolání

V pondělí 9. 10. 2023 navštívili žáci 9. ročníku Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) na Úřadu práce Třebíč.

Žáci obdrželi v tištěné podobě přehledné informace o středních školách na okrese Třebíč a pod vedením pracovnice IPS, kariérové poradkyně Ing. Vybíralové, se seznámili s nabízenými studijními obory. Poté vypracovali dotazník vycházející z Hollandovy teorie profesního vývoje a mohli tak porovnat skutečnosti z něho vyplývající se svými představami o budoucím povolání. Ing. Vybíralová se všemi žáky výsledky dotazníku individuálně prošla a doporučila jim pro ně vhodné studijní obory. Ve většině případů byly návrhy totožné s očekáváním žáků. V závěru setkání Ing. Vybíralová odpovídala na dotazy žáků vztahující se k volbě povolání.

 

Mgr. I. Slouková, výchovný poradce

Přidáno 10. 10. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský