Program k volbě povolání

V úterý 29.11.2022 navštívili žáci 9. ročníku Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) na Úřadu práce Třebíč.

Program k volbě povolání

Pod vedením pracovnice IPS, kariérové poradkyně Ing. Vybíralové, vypracovali dotazník vycházející z Hollandovy teorie profesního vývoje a mohli tak porovnat skutečnosti z něho vyplývající se svými představami o budoucím povolání. Ing. Vybíralová se všemi žáky výsledky dotazníku individuálně prošla a doporučila jim pro ně vhodné studijní obory. Ve většině případů byly návrhy totožné s očekáváním žáků.

V závěru schůzky byly zájemcům zodpovězeny dotazy k přijímacímu řízení na střední školy.

 

                                                                                                                           Mgr. I. Slouková, výchovná poradkyně

Přidáno 3. 12. 2022, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský