Říjen - Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti

V pondělí 30. 10. jsme v rámci měsíce října, který je věnován kybernetické bezpečnosti, zpracovali projekt na téma Kyberšikana.
Říjen - Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti

Získané informace jsme v první vyučovací hodině předali svým mladším spolužákům. Zaměřili jsme se hlavně na rizika, která na ně mohou číhat při užívání internetu a na jejich předcházení.

Doufáme, že tento projekt přispěje ke zvýšené opatrnosti v kyberprostoru.

Mgr. L. Hadrabová, metodik prevence a žáci 9. ročníku 

Přidáno 5. 11. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský