Sametová revoluce - projekt

Ve čtvrtek 17. listopadu oslavila Česká republika státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. Protože považujeme tento svátek za významný, žáci 8. ročníku jej připomněli svým spolužákům.

Rozdělili se do skupin a v hodinách občanské výchovy vypracovali plakáty s nejdůležitějšími informacemi. Tyto informace během středeční výuky přednesli v ostatních třídách. Zároveň si pro své spolužáky vytvořili dobrovolnou aktivitu - trasu, na které rozmístili listy s otázkami. Po správném zodpovězení všech otázek zájemci vyluštili tajenku: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Cílem projektu bylo prohloubit vztah žáků k moderním dějinám našeho státu a také posilovat jejich komunikační dovednosti.

 

Přidáno 28. 11. 2022, autor: Dana Peciválová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský