Školní akce „Čistá Vysočina“

Od 11. 4. do 21. 4. 2023 probíhala v naší škole akce Čistá Vysočina s ekologickým zaměřením.
Školní akce „Čistá Vysočina“

 Účastnili se všechny třídy. V rámci této akce uklízeli veřejné prostory obce Valeč. Smyslem této aktivity bylo dodržování čistoty v okolí, ve kterém žijeme, uvědomění si problému s odpady, nutnost třídit a chovat se ekologicky. Žáci následně zkoušeli v hodině slohu besedovat nad tímto problémem a někteří zkoušeli napsat vzkaz obyvatelům obce, ve které žijí.

 

Mgr. P. Šimánková, třídní učitelka 4. ročníku

 

Milá obci Valeč,

     jsem žákyně 4. třídy místní ZŠ. Sbírali jsme v dubnu v hodině pracovních činností odpadky odhozené v okolí fotbalového hřiště. A byli jsme moc smutní. Našli jsme neuvěřitelných 522 nedopalků, několik pet-lahví, plechovky, papírové obaly a skleněné lahve od alkoholu. Když jsme všechno posbírali, odevzdali jsme to ve škole panu školníkovi. Byli jsme rádi, že je naše obec čistější a hezčí.

Přidáno 30. 4. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský